Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 29.10.2023

Kysy­myk­set

1. Mis­tä lajis­ta yli­kii­min­ki­läi­sel­lä Anne-Mari Kan­niai­sel­la on usei­ta suomenmestaruuksia?

2. Mon­ta­ko kiloa on van­han ajan pai­no­mit­ta leiviskä?

3. Min­kä nimi­nen len­to­pal­lo on Tom Hank­sil­la elo­ku­vas­sa Tuuliajolla?

4. Min­kä nimi­sel­lä kil­pai­lul­la etsi­tään Suo­men euroviisuedustajaa?

5. Mis­tä maas­ta on peräi­sin rum­ba-tans­si? a) Argen­tii­na, b) Bra­si­lia, c) Espan­ja, d) Kuuba

6. Mil­lä toi­sel­la nimel­lä tun­ne­taan raakku?

7. Mikä Suo­men maa­kun­ta on epä­tark­ka luku?

8. Kuka fik­tii­vi­nen hen­ki­lö toi tutuk­si ter­veh­dyk­sen Hojo-hojo!?

9. Mihin lähe­tet­tiin ensim­mäi­set suo­ma­lai­set rauhanturvaajat?

10. Mikä seu­raa­vis­ta on poh­joi­sin? a) Levi, b) Luos­to, c) Saa­ri­sel­kä, d) Ylläs

Vas­tauk­set

1. Har­mo­ni­kan­soi­tos­ta

2. 10 kg

3. Wil­son

4. UMK, Uuden Musii­kin Kilpailu

5. d) Kuubasta

6. Joki­hel­mi­sim­puk­ka

7. Sata­kun­ta

8. Sim­paut­ta­ja saman nimi­ses­sä romaa­nis­sa ja elokuvassa

9. Suezil­le

10. c) Saariselkä