Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 22.10.2023

Kysy­myk­set

1. Kenen teke­mä lau­lu alkaa sanoil­la ”Ihmi­siä on kuin muurahaisia…”?

2. Min­kä urhei­lun eri­tyi­sa­lan osaa­ja on oulu­lai­nen Ari Hilli?

3. Mikä on revon­tu­lien ylei­sin väri?

4. Kenes­tä lau­la­jas­ta ker­too kir­ja ”Jos­kus lii­kaa, aina lii­an vähän.”?

5. Kuka Suo­men pre­si­den­teis­tä syn­tyi ensim­mäi­se­nä? a) Kal­lio, b) Man­ner­heim, c) Ståhl­berg, d) Svinhufvud

6. Mikä suo­ma­lai­nen yhtiö kek­si v. 1995 koles­te­ro­lia vähen­tä­vän margariinin?

7. Mitä tuot­tei­ta mai­nos­ti 1990-luvul­la Panu-tyttö?

8. a) Kuka on ollut maam­me ensim­mäi­nen nai­sul­ko­mi­nis­te­ri?, b) kuka on nykyi­nen ulkoministeri?

9. Min­kä nimi­nen oli Olof Pal­men leski?

10. Mikä seu­raa­vis­ta Ame­ri­kan poi­kien keho­no­sis­ta on kau­pun­ki? a) Jac­kin leu­ka, b) Jimin kor­va, c) Joh­nin nenä, d) Joen suu?

 

Vas­tauk­set

1. Veik­ko Lavin (Jokai­nen ihmi­nen on lau­lun arvoinen)

2. Jää­kie­kon maalivahtivalmentaja

3. Vih­reä

4. Hele­na Juntusesta

5. d) Svin­huf­vud 1861

6. Rai­sio

7. Maa­le­ja

8. a) Tar­ja Halo­nen, b) Eli­na Valtonen

9. Lis­beth

10. d) Joen suu