Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 19.11.2023

Kysy­myk­set

 1. Mikä nimi on rus­keal­la pape­ril­la, johon ennen kää­rit­tiin kylä­kau­pan­kin ostok­set, mut­ta käy­te­tään nykyi­sin pää­asias­sa paketeissa?
 2. Min­kä yhtyeen nok­ka­mies on Las­se Hoikka?
 3. Mit­kä ovat pin­ta-alal­taan Brit­ti­läi­sen kan­sai­nyh­tei­sön kol­me suu­rin­ta valtiota?
 4. Mil­lä tutum­mal­la eräs­tä ammat­tia tar­koit­ta­val­la nimel­lä tun­ne­taan pallobakteerit?
 5. Mil­lä nimel­lä Rai­der-suklaa­pa­tuk­ka tun­ne­taan nykyi­sin? a) Mars, b) Tupla, c) Pät­kis, d) Twix
 6. Min­kä pol­ku­pyö­rään sekä arki­se­na kul­ku­pe­li­nä että kil­paur­hei­lu­vä­li­nee­nä mul­lis­ta­vas­ti vai­kut­ta­neen kek­sin­nön teki skot­ti John Dun­lop v. 1887?
 7. Kenen suo­ma­lai­sen viih­de­tai­tei­li­jan tai­tei­li­ja­ni­men etu­ni­mi on Aku Ank­ka ‑leh­den hah­mon kai­ma ja suku­ni­mi iso luku?
 8. Kuka Kajaa­nis­sa vai­kut­ta­nut lää­kä­ri perus­ti Suo­men ensim­mäi­sen raittiusseuran?
 9. Min­kä urhei­lu­la­jin maa­il­man­mes­ta­rei­ta ovat Kari Sal­li­nen ja Jani Lakanen?
 10. Mikä seu­raa­vis­ta lue­taan ensim­mäi­se­nä lute­ri­lai­ses­sa päi­vä­ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa? a) Kii­tos­ru­kous, b) Uskon­tun­nus­tus, c) Isä Mei­dän ‑rukous, d) Her­ran siunaus

 

Vas­tauk­set

 1. Voi­ma­pa­pe­ri
 2. Sou­va­rei­den
 3. Kana­da, Austra­lia, Intia
 4. Kokit
 5. d) Twix
 6. Ilma­ku­mi­ren­kaan
 7. Pel­le Miljoonan
 8. Elias Lönn­rot
 9. Suun­nis­tuk­sen
 10. Uskon­tun­nus­tus