Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 3.12.2023

Kysy­myk­set

1. Min­kä Lapin kun­nan vaa­ku­nas­sa on puna­kyn­ti­nen riekko?

2. Mikä viral­li­sem­pi nimi on tuli­vuo­ren pur­kauk­sis­sa pin­nal­le tule­val­la sulal­la laa­vak­si kut­su­tul­la kivimassalla?

3) Mil­lä nimel­lä kut­su­taan tun­tu­rin puu­ra­jan ylä­puo­lel­la ole­vaa pal­jas­ta aluetta?

4. Mitä seu­raa edus­ta­vat yli-iiläi­nen hiih­tä­jä Oska­ri Hök­kä ja hau­ki­pu­taa­lai­nen kol­le­ga Riit­ta-Lii­sa Roponen?

5. Mis­tä maas­ta on läh­töi­sin perin­ne sytyt­tää advent­ti­kynt­ti­löi­tä? a) Sak­sa, b) Rans­ka, c) Venä­jä d) Ruotsi

6. Mit­kä ovat Suo­men kol­me ylei­sin­tä lin­tu­la­jia, (ei tar­vit­se tie­tää järjestystä)?

7. Mil­lä suo­men­kie­li­sel­lä nimel­lä tun­ne­taan Wisla-joki?

8. Min­kä nykyi­sen kun­nan alu­eel­la oli aikoi­naan a) Lam­pin­saa­ren kai­vos, b) Otan­mäen kaivos?

9. Mihin TV-sar­jaan liit­tyy Pih­la­ja­ka­tu 23 Helsingissä?

10. Mis­sä Ruot­sin kau­pun­gis­sa pys­ty­te­tään 1. advent­ti­sun­nun­tai­na iso olki­puk­ki, jon­ka ilki­val­lan­te­ki­jät usein polt­ta­vat ennen aiko­jaan? c) Göte­borg, b) Mal­mö, c) Upp­sa­la, d) Gävle

 

Vas­tauk­set

1. Enon­te­kiön

2. Mag­ma

3. Pal­jak­ka

4. ProS­ki Oulu

5. a) Saksa

6. Paju­lin­tu, peip­po, punarinta

7. Veik­sel

8. a) Raa­he (aiem­pi kai­vos­kun­ta Vihan­ti), b) Kajaa­ni (aiem­min Vuolijoki)

9. Sala­tut elämät

10. d) Gävle