Hyvin­voin­tia ja huo­mio­ta kylil­le – Kylä­kum­mi­toi­min­ta käyn­nis­tyy Pohjois-Pohjanmaalla

Kyläpalveluista hyvinvointia -tapahtuma välitettiin etäyhteydellä Kiimingin Hannuksesta kyliin ympäri Suomen. Päivän teemoina olivat kyläkummitoiminta, yhdistystoimijoiden hyvinvointi sekä eri kylien esimerkit omasta toiminnastaan. (Kuva: Teea Tunturi)Kyläpalveluista hyvinvointia -tapahtuma välitettiin etäyhteydellä Kiimingin Hannuksesta kyliin ympäri Suomen. Päivän teemoina olivat kyläkummitoiminta, yhdistystoimijoiden hyvinvointi sekä eri kylien esimerkit omasta toiminnastaan. (Kuva: Teea Tunturi)

Kii­min­gis­sä, Han­nuk­sen kylä­ta­lol­la jär­jes­te­tys­sä Kylä­pal­ve­luis­ta hyvin­voin­tia- ilta­päi­väs­sä pureu­dut­tiin kylien hyvin­voin­tiin ja elin­voi­mai­suu­teen sekä etsit­tiin vas­taus­ta sii­hen, miten kylil­lä voi­tai­siin entis­tä parem­min ja saa­tai­siin uusia kylä­läi­siä mukaan yhdis­tys­toi­min­taan. Päi­vän aika­na todet­tiin, että kukas se kylän hän­nän nos­tai­si, jos eivät itse kyläläiset.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus