Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea TunturiHau­ki-uin­nit oli­vat suu­rem­mat kuin kos­kaan — Hau­ki­pu­taan Hei­ton Han­nu Sai­kan­mä­ki ei ymmär­rä Lin­nan­maan uima­hal­lin raken­ta­mis­ta

Hau­ki­pu­taan Hei­ton uin­ti on ollut sel­väs­sä kas­vus­sa vii­meis­ten vuo­sien ajan. Täl­lä het­kel­lä lisens­siui­ma­rei­ta on noin 60 ja eri tasoi­sia uima­rei­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elä­ke­lii­ton karao­ke­lau­la­jat kar­si­vat Kii­min­gis­sä – Kii­min­ki­läi­nen Hilk­ka Pat­ja pää­si jat­koon pii­rin kil­pai­luun

Tun­nel­ma oli hyvän­tuu­li­nen ja nos­tal­gi­nen, kun Elä­ke­lii­ton Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin poh­joi­sen alu­een karao­ke­lau­la­jat kokoon­tui­vat lau­la­maan alku­kar­sin­toi­hin Ala­ky­län Toi­vo­laan. Muka­na oli nel­jäs­sä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Ala­vuo­tol­la kisail­tiin ja vie­tet­tiin tal­vi­päi­vää yhdes­sä

Ala­vuo­ton van­han kou­lun piha­maal­la las­ket­tiin mäkeä ja pot­ku­tel­tiin kil­paa, pääs­tiin moot­­to­­ri­­kelk­­ka-aje­­lul­­le ja her­ku­tel­tiin mak­ka­roil­la sekä las­kiais­pul­lil­la. Perin­tei­nen tal­vi­ta­pah­tu­ma kerä­si kylä­läi­set.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus