Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi


Digi­taa­li­nen koh­taa­mi­nen toi­mii

Jaa­ran­kar­ta­non pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa Kii­min­gis­sä asuk­kaat ovat pääs­set kat­se­le­maan video­lä­he­tys­tä kou­luil­ta ja päi­vä­ko­deil­ta lait­teis­tol­la, joka hyö­dyn­tää 360°-kamerateknologiaa. Kysees­sä on Digi­taa­li­nen koh­taa­mi­nen pal­ve­lua­su­mi­ses­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gin uusi nuo­hoo­ja aloit­ti syys­kuus­sa

Yli­kii­min­ki­läi­nen Han­na Tolo­nen perus­ti oman nuo­housa­lan yri­tyk­sen­sä Nuo­hous Tolo­sen syys­kuun lopus­sa. Aiem­min muun muas­sa tur­­val­­li­­suus- ja raken­nusa­lal­la työs­ken­nel­lyt nai­nen ajau­tui.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYli­kii­min­ki­läi­nen Läm­pö-Ilma­ri vink­kaa hel­pot kikat ilman­vaih­to­lait­tei­den huol­toon

Yli­kii­min­ki­läi­sen Läm­­pö-Ilma­­rin yrit­tä­jän, Pasi Lau­ri­lan, mukaan läm­pö­pum­put ja ilmas­toin­ti­ka­na­vat pysy­vät kun­nos­sa yllät­tä­vän pit­kään, kun­han omis­ta­ja muis­taa sään­nöl­li­ses­ti teh­dä pie­net huol­to­toi­met.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Toni Her­ra­nen ensim­mäi­nen Marcus Grön­hol­min tukioh­jel­man kul­jet­ta­ja

Ral­lin kak­sin­ker­tai­sen maa­il­man­mes­ta­rin Marcus Grön­hol­min luot­saa­man tukioh­jel­man, GRX Hau­to­mon, toi­­min­­ta-aja­­tuk­­se­­na on aut­taa nuo­ria moti­voi­tu­nei­ta ral­li­kul­jet­ta­jia uran alku­tai­pa­leel­la. – Meil­lä oli.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus