Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi

“Saman oireyh­ty­män tyy­pit yhteen” – Hau­ki­pu­taa­lai­nen Rai­ner Par­ta­nen halu­aa alu­een vete­raa­ni­mo­po­har­ras­ta­jat kool­le

Tari­na sii­tä, miten Hau­ki­pu­taan OSAOl­la jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na alu­een ensim­mäi­nen vete­raa­ni­mo­po­ta­pah­tu­ma juon­taa juu­ren­sa vuo­teen 1974, jol­loin 15-vuo­­tias Rai­ner Par­ta­nen oli­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
Jää­lin van­hat kylä­kau­pat jää­mäs­sä Kuusa­mon­tien kehi­tyk­sen jal­koi­hin

Kuusa­mon­tien (vt 20) neli­kais­tais­ta­mi­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin välil­lä on näh­tä­vil­lä mie­li­pi­tei­den kuu­le­mis­ta var­ten kuu­kau­den ajan. Suun­ni­tel­ma on laa­dit­tu kak­si­vai­hei­se­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAla­ky­läs­sä oppi­laat syk­syl­lä lii­kun­ta­sa­liin – Kou­lu­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­tä kos­ke­va han­ke­sel­vi­tys­työ alkaa syk­syl­lä

Ala­ky­län kou­lul­ta Kii­min­gis­sä tuhou­tui vii­me kes­ki­viik­ko­na van­hin, noin sata­vuo­tias kou­lu­ra­ken­nus, joka toi­mi luok­ka­ti­loi­na kol­mel­le eri luok­­ka-asteel­­le ja yhteen­sä noin sadal­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPuu­hun telt­tai­le­maan

Olet­ko aina aja­tel­lut, että oli­si­pa kiva läh­teä ret­kei­le­mään riip­pu­ma­ton kans­sa, mut­ta et ole sääs­ki­vaa­ran vuok­si uskal­ta­nut ryh­tyä tuu­mas­ta toi­meen? Onko…