Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 5.11.2023

Kysy­myk­set

 1. Mis­tä sar­ja­ku­vas­ta voi löy­tää hen­ki­lön nimel­tä Hei­mo Vesa?
 2. Min­kä kau­pun­gin edus­tal­la on Reposaari?
 3. Hel­sin­gin ensim­mäi­set liu­ku­por­taat raken­net­tiin v. 1930. Mihin rakennukseen?
 4. Mil­lä kah­del­la maal­la on kak­si saar­ta maa­il­man kym­me­nen suu­rim­man saa­ren joukossa?
 5. Min­kä lait­teen paten­toi v. 1900 USA-lai­nen Josep­hi­ne Cochra­ne? a) pyy­kin­pe­su­ko­neen, b) astian­pe­su­ko­neen, c) kah­vin­keit­ti­men, d) mikroaaltouunin
 6. Mis­sä hom­mis­sa työs­ken­te­li­vät ennen van­haan topparoikat?
 7. Kuin­ka pit­käs­ti 10-otte­li­ja jou­tuu juok­se­maan yhteen­sä lajin­sa juoksumatkoilla?
 8. Ola­vi Vir­ta lau­laa Tan­go Desire’ssä, ”aava nuk­kuu jo Argen­tii­nan pus­ta”. Mikäs sii­nä on väärin?
 9. Mil­lä nimel­lä kut­su­taan Kii­nan avaruuslentäjää?
 10. Minä vuon­na perus­tet­tiin inter­ne­tis­sä toi­mi­va tie­to­sa­na­kir­ja Wiki­pe­dia? a) 1991, b) 1996, c) 2001, d) 2006

 

Vas­tauk­set

 1. Fin­ger­po­ris­ta
 2. Porin
 3. Stock­man­nin tavarataloon
 4. Kana­dal­la ja Indonesialla
 5. b) astian­pe­su­ko­neen
 6. Rau­ta­teil­lä raken­nus- ja kunnostustöissä
 7. 2 110 metriä
 8. Argen­tii­nan aro ei ole pus­ta, vaan pam­pas. Pus­ta on Unkarissa.
 9. Tai­ko­naut­ti
 10. c) 2001