TIETOVISAT

Tie­to­vi­sa 2.4.2018

Kysy­myk­set Mil­lä tutum­mal­la ja suo­men­kie­li­sel­lä nimel­lä tun­ne­taan baro­met­ri? Kuka puut­tuu jou­kos­ta: Jaa­kob, Joo­sef, Juu­das, Simon? Mit­kä kol­me kuu­lo­luu­ta on ihmi­sel­lä?.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 26.3.2018

Kysy­myk­set 1. . Mikä on sii­pien kär­ki­vä­lil­lä mitat­tu­na Suo­men suu­rin lin­tu? 2. Min­kä tun­ne­tun suo­ma­lai­sen tan­gon nimeen sisäl­tyy kau­pun­ki, lin­tu.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 19.3.2018

Kysy­myk­set 1. Mon­ta­ko ehdo­kas­ta oli juu­ri pide­tyis­sä Venä­jän pre­si­den­tin­vaa­leis­sa? 2. Min­kä maan valuut­ta on seke­li? 3. Mit­kä kak­si kau­pun­kia Pie­ta­ri.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 12.3.2018

Kysy­myk­set 1. Mikä oli Hel­sin­gin Sano­mien luki­ja­ää­nes­tyk­sen mukaan suo­men kie­len mie­lui­sin kiro­sa­na? 2. Kum­mas­sa Raa­ma­tun osas­sa ovat Apos­to­lien teot? 3.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 5.3.2018

Kysy­myk­set 1. Mil­lä toi­sel­la nimel­lä tun­ne­taan hiek­ka­kel­lo? 2. Mit­kä ovat lute­ri­lai­sen kir­kon kak­si sakra­ment­tia? 3. Min­kä kol­men maan läpi vir­taa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 26.2.2018

Kysy­myk­set 1. Iivo Nis­ka­nen voit­ti olym­pia­kul­taa 50 km:n hiih­dos­sa. Kuka oli edel­li­nen saman mat­kan suo­ma­lai­nen olym­pia­voit­ta­ja? 2. Mil­lä toi­sel­la nimel­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 19.2.2018

Kysy­myk­set 1. Kuka Suo­men tämän­het­ki­sis­tä kan­san­edus­tajs­ta on aak­kos­jär­jes­tyk­ses­sä ensim­mäi­nen? 2. Mikä pla­neet­ta kier­tää aurin­gon nel­jä ker­taa sii­nä ajas­sa kuin Maa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 12.2.18

Kysy­myk­set 1. Kuka kan­toi Suo­men lip­pua edel­li­sis­sä tal­vio­lym­pia­lai­sis­sa v. 2014 Sotshis­sa 2. Mikä on Suo­men kan­sal­lis­ka­la? 3. Erään suo­ma­lai­sen kir­jai­li­jan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 5.2.2016

Kysy­myk­set 1. Mikä sana yhdis­tää vaa­le­ja ja vain­ajan tuh­kaus­ta? 2. Minä vuo­den­ai­ka­na hir­vet parit­te­le­vat? 3. Mil­lä tutum­mal­la nimel­lä tun­ne­taan kah­vi­her­ne?.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 29.1.2018

Kysy­myk­set 1. Monen­siin­ko olym­pia­ki­soi­hin hau­ki­pu­taa­lai­nen Riit­­ta-Lii­­sa Ropo­nen on läh­dös­sä? 2. Mitä ita­lia­lai­ses­ta Car­ra­ran kau­pun­gis­ta ole­vaa tuo­tet­ta voi näh­dä mm. Hel­sin­gin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus