TIETOVISAT

Tie­to­vi­sa 18.9.

Kysy­myk­set 1.    Kuka pää­mi­nis­te­rim­me sai aikoi­naan lem­pi­ni­men Kan­nuk­sen Ken­ne­dy? 2.    Mitä ravin­toai­nei­ta karp­­paus-ruo­­ka­­va­­lios­­sa pyri­tään eri­tyi­ses­ti vält­tä­mään? 3.    Mis­sä maas­sa (ei.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­tes­ti 11.9.

Kysy­myk­set 1.   Mitä bil­jar­din lajia, joka on myös ihmi­sen nimi, kut­su­taan Suo­men kan­sal­lis­bil­jar­dik­si? 1.    Kuka on her­ra nimel­tä Daniel West­ling?.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 4.9.

Kysy­myk­set 1.    Kenet vai­ku­tus­val­tai­sen euroop­pa­lai­sen nais­hen­ki­lön sekä ame­rik­ka­lai­nen viik­ko­leh­ti Time että englan­ti­lai­nen arvo­val­tai­nen leh­ti the Financial Times valit­si vuo­den 2016.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa

Kysy­myk­set 1.    Kuka pal­kit­tiin kesäl­lä Iskel­­mä-Fin­­lan­­dia -pal­kin­nol­la? 2.    Mil­lä kah­del­la paik­ka­kun­nal­la Iin ja Oulun ohel­la on Kärk­käi­sen tava­ra­ta­lo? 3.    Min­kä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 21.8.

Kysy­myk­set 1.    Mikä yhtei­sö jul­kai­see  pää-äänen­­kan­­nat­­ta­­ja­­naan Päi­­vä­­mies-leh­­teä? 2.    Mikä yhdis­tää hevo­sur­hei­lun ja moot­to­riur­hei­lun ystä­viä? 3.    Min­kä kotie­läi­men suku­lai­nen on jak­ki?.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 14.8.

Kysy­myk­set 1.    Kuka on ainoa USA:n pre­si­dent­ti, joka on eron­nut viras­taan kes­ken kau­den? 2.    Mihin TV-sar­­jaan liit­tyy Tyy­ne Puus­ti­sen mur­ha?.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 7.8.

Kysy­myk­set: 1.    Min­kä Euroo­pan maan pää­kau­pun­ki on Pris­ti­na? 2.    Min­kä auto­mer­kin mal­li on Kali­na? 3.    Mikä on eni­ten aller­gia­oi­rei­ta aiheut­ta­va.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 1.8.

Kysy­myk­set 1.    Ketä pikän iän elä­nyt­tä hen­ki­löä pide­tään Suo­men neu­vo­la­toi­min­nan isä­nä? 2.    Mis­sä maas­sa on Mom­ba­sa, jos­ta Tais­ka lau­loi taan­noi­ses­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­tes­ti 25.7.

Kysy­myk­set: 1.    Min­kä maan auto­ja oli Tat­ra? 2.    Min­kä kol­men kun­nan alu­eel­la on alku­ke­säs­tä avat­tu Hos­san kan­sal­lis­puis­to? 3.    Ket­kä kak­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 18.7.

Kysy­myk­set 1.    Mikä on Suo­men saa­me­lais­ten kor­kein pää­tök­sen­te­koe­lin? 2.    Min­kä maa­lai­nen on Euroo­pan neu­vos­ton puheen­joh­ta­ja Donald Tusk? 3.    Mil­lä toi­sel­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus