Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 14.3.2024

Kysy­myk­set

1. Kuka on sävel­tä­nyt sekä Poh­jois-Poh­jan­maan (Kym­me­nen vir­ran maa) että Kai­nuun maa­kun­ta­lau­lun (Näl­kä­maan laulu)?

2. Mis­sä nel­jäs­sä kil­pai­lu­muo­dos­sa kisa­taan taitoluistelussa?

3. Mis­sä teh­tä­väs­sä toi­mii Oulus­sa Jou­ko Niinimäki?

4. Mikä on Suo­mes­sa vuo­den vii­mei­nen viral­li­nen liputuspäivä?

5. Mis­sä kuus­sa Suo­mes­sa syö­dään eni­ten mak­ka­raa? a) huh­ti­kuus­sa, b) kesä­kuus­sa, c) elo­kuus­sa, d) lokakuussa?

6. Mikä joki vir­taa Hel­sin­gin läpi?

7. Nato on soti­las­liit­to, mut­ta kuka on nato pie­nel­lä n:llä?

8. Mikä on tsasouna?

9. Mitä kas­ti­ket­ta voi myös tanssia?

10. Mis­tä maan­osas­ta löy­ty­vät Lohi­käär­me­vuo­ret? a) Aasia, b Afrik­ka, c) Ete­lä-Ame­rik­ka. d) Oseania

Vas­tauk­set

1. Oskar Merikanto

2. Yksin­luis­te­lu, pari­luis­te­lu, jää­tans­si, muodostelmaluistelu

3. Yli­opis­ton rehtori

4. Itse­näi­syys­päi­vä

5. b) kesäkuussa

6. Van­taan­jo­ki

7. Avio­mie­hen sisko

8. Orto­dok­si­nen rukoushuone

9. Sal­saa

10. (Etelä-)Afrikasta