Osa tors­tain 11.4. Ran­ta­poh­jis­ta jae­taan vas­ta per­jan­tai­na 12.4.

Pos­tin jake­lun pii­ris­sä ole­vat Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­den tilaa­jat saa­vat tors­tain 11.4. leh­ten­sä vali­tet­ta­vas­ti vas­ta per­jan­tai­na 12.4. Syy­nä on se, että leh­den osoi­te­tie­dos­to­jen käsit­te­lys­sä oli tapah­tu­nut Ran­ta­poh­jas­ta tai Pos­tis­ta riip­pu­ma­ton inhi­mil­li­nen vir­he. Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­den tilaa­jil­la on mah­dol­li­suus ottaa ilman eri kor­vaus­ta vas­taan käyt­töön­sä Ran­ta­poh­jan digi­taa­li­set palvelut.

Poik­keuk­sel­li­sen tilan­teen vuok­si jul­kai­sem­me kui­ten­kin kir­jau­tu­mis­tie­dot, joil­la pää­see luke­maan tors­tain 11.4. näköis-Ran­ta­poh­jan ilman rekis­te­röi­ty­mis­tä. Käyt­tä­jä­tun­nus pal­ve­luun on vie­rai­li­ja ja sala­sa­na RPhuhtik%27.

Pahoit­te­lem­me tapahtunutta
Pek­ka Keväjärvi
pää­toi­mit­ta­ja, Rantapohja