Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi

Kais­taa kai­kil­le

Hyviä uuti­sia Oulun kau­pun­gin alu­eel­la asu­vil­le. Kun­nol­lis­ten laa­ja­kais­tayh­teyk­sien saa­mi­nen kaik­kien kau­pun­gin asuk­kai­den ulot­tu­vil­le edis­tyy, mikä­li se on kiin­ni Oulun val­tuus­to­ryh­mis­tä.…

Lue lisää

Laki uudis­taa lii­ken­net­tä

Tie­lii­ken­ne­la­ki muut­tuu kesä­kuun alus­sa rymi­näl­lä. Toi­vot­ta­vas­ti rymi­nä ei siir­ry itse lii­ken­tee­seen. Ran­ta­poh­jan kesä­leh­des­sä on tänään laa­ja kat­saus uudis­tu­viin lii­ken­teen sään­töi­hin.…Maa­il­ma muut­tuu ja ei muu­tu

Koro­nan on ennus­tet­tu mul­lis­ta­van pysy­väs­ti koko elä­män­ta­pam­me. No jaa, jotain ehkä muut­tuu­kin, mut­ta useim­mis­sa asiois­sa pala­taan aikai­sem­mil­le uril­le pan­de­mian pää­tyt­tyä.…