Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi

Oulun hyvä pää­tös

Vaik­ka Oulun kau­pun­ki ei näh­tä­väs­ti ole­kaan perus­ta­mas­sa omaa valo­kui­tu­yh­tiö­tä, on se kui­ten­kin saa­nut aikaan pää­tök­sen, joka edis­tää kau­pun­gin asuk­kai­den pää­syä…


Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 13.9.2020

Kysy­myk­set Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan parem­min Ant­ti Ham­mar­berg? Min­kä urhei­lu­la­jin legen­doi­hin kuu­luu Simo Eeri­käi­nen? Kuka fik­tii­vi­nen vää­pe­li pal­ve­lee Räy­hän­ran­nan 3. sis­si­komp­pa­nias­sa?…


Mik­ko Ala­ky­läs­tä

Sen täy­tyi olla kevät­tal­vel­la 1973. Hyvin­kään yhteis­kou­lun oppi­las­kun­ta oli kut­su­nut kou­lul­le esiin­ty­mään Juice Les­ki­sen ja Mik­ko Ala­ta­lon ja näi­den yhtyeen.…