Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi

Ran­ta­poh­jan jake­lu Hau­ki­pu­taal­la käyn­nis­tyi myö­häs­sä tiis­tai­na

Tiis­tain 14.1. Ran­ta­poh­jan jake­lu myö­häs­tyi Hau­ki­pu­taal­la leh­des­tä riip­pu­mat­to­mis­ta syis­tä ja osin jake­lu saa­tiin val­miik­si vas­ta kes­ki­viik­ko­na. Syy­nä oli se, että Pos­tin Oulun jake­lu­kes­kuk­ses­ta ilmoi­tet­tiin maa­nan­tain ja tiis­tain väli­se­nä yönä kah­teen ottee­seen Ran­ta­poh­jan pai­kal­li­sel­le jake­lu­yri­tyk­sel­le, että leh­det eivät ole saa­pu­neet jake­lu­kes­kuk­seen.

Toi­mit­ta­jal­ta: Fred­die tai­taa yrit­tää pui­jaus­ta

Kas vain. Islan­ti­lai­sek­si tun­nus­tau­tu­va her­ra Fred­die Blay on lähet­tä­nyt minul­le säh­kö­pos­tia. Avoi­mes­ti hän ker­too työs­ken­te­le­vän­sä togo­lai­ses­sa UTB-pan­kis­sa Lomen kau­pun­gis­sa. Mr Fred­die Blay ker­toi­lee, että hänen kuol­leel­la asiak­kaal­laan oli­si sama suku­ni­mi kuin mei­kä­läi­sel­lä.Toi­mit­ta­jal­ta: Koti­mais­ta pöy­tään ja paket­tiin

Kau­pan lii­ton mukaan koti­ta­lou­det käyt­ti­vät osta­mi­seen vuo­den 2018 jou­lu­kuus­sa kes­ki­mää­rin 1 760 euroa. Jou­luse­son­gin lisäys kulu­tuk­seen oli 177 euroa jokais­ta Suo­mes­sa asu­vaa 15–85-vuotiasta koh­ti. Koti­ta­lout­ta koh­den lisäys oli 295 euroa.