Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi

Toi­mit­ta­jal­ta: Pit­kät tun­nit kou­lu­kyy­di­tyk­ses­sä

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la on pal­jon lap­sia ja nuo­ria, joi­den kou­lu­päi­väs­tä mer­kit­tä­vä osa kuluu kou­lu­kul­je­tuk­ses­sa. Mat­ka­kaan ei vält­tä­mät­tä ole aina aivan mah­dot­to­man pit­kä, mut­ta aikaa saat­taa kulua, kun kul­je­tus kier­te­lee hake­mas­sa kaik­ki kyy­dit­tä­vät mukaan.Toi­mit­ta­jal­ta: Puhe­li­met soi­vat Ran­ta­poh­jas­sa, kun pos­ti ei kul­je

Meil­lä tääl­lä Ran­ta­poh­jas­sa oli­vat puhe­li­met kuu­mi­na vii­me vii­kol­la. Syy­nä oli Pos­tin ja työ­te­ki­jä­jär­jes­tö PAU:n (Pos­ti ja logis­tiik­ka-alan unio­ni) väli­nen työ­eh­to­rii­ta, joka joh­ti työn­te­ki­jöi­den lak­koon pos­tin­ku­lun tär­keis­sä sol­mu­koh­dis­sa eli lajit­te­lu­kes­kuk­sis­sa. Kun työt oli­vat niis­sä pysäh­dyk­sis­sä, vain osa pos­tis­ta saa­tiin asiak­kail­le, ja niin­pä Ran­ta­poh­ja­kin jäi monel­ta tilaa­jal­ta saa­mat­ta ilmes­ty­mis­päi­vä­nä.


Toi­mit­ta­jal­ta: “Pime­nee jou­luun”

Kii­tos teil­le kai­kil­le Ran­ta­poh­jan osas­tol­la alu­een eri kesä­ta­pah­tu­mis­sa vie­rail­leil­le. Ja kii­tos myös tapah­tu­mien jär­jes­tä­jil­le. Ilman tapah­tu­mia ja niit­ten ohjel­maa ei kesää oli­si­kaan.