Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 24.3.2024

Kysy­myk­set

1. Kenen sar­ja­ku­va­san­ka­rin ”tyt­töys­tä­vä” on Lois Lane?

2. Kenen erit­täin tun­ne­tun ruot­sa­lai­sen kuo­lin­päi­vä 10.12. on lipu­tus­päi­vä hänen kunniakseen?

3. Mis­tä ilman­suun­nas­ta löy­tyi­si Ulti­ma Thu­le (ei Iit­ta­lan lasia)

4. Mikä on Uuno Tur­ha­pu­ron vai­mon etunimi?

5. Maa­il­man ensim­mäi­nen karao­ke­lai­te tuli mar­ki­noil­le Japa­nis­sa v. a) 1967, b) 1977, c) 1987, d) 1997

6. Mikä on ranstakka?

7. Mis­tä Euroo­pan pää­kau­pun­gis­ta voi tul­la mie­leen syn­nyt­tä­vä tamma?

8. Mikä laji päät­tää ylei­sur­hei­lus­sa mies­ten 10-ottelun?

9. Mikä koi­ran­vir­ka oli Krei­kan mui­nais­ta­rus­tos­sa Kerberoksella?

10. Mis­tä vuo­des­ta alkaen Kes­ko on käyt­tä­nyt Pirk­ka ‑tuo­te­merk­kiä? a) 1976, b) 1986, c) 1996, d) 2006

Vas­tauk­set

1. Teräs­mie­hen

2. Alfred Nobelin

3. Poh­joi­ses­ta

5. Eli­sa­bet

5. a) 1967

6. Hii­li­han­ko

7. Var­so­va

8. 1500 m juoksu

9. Var­tioi Mana­lan porttia

10. b) 1986