Kiiminki

Ari Ala­tos­sa­va sujah­ti kau­pun­gin­joh­ta­jan arkeen – “Oulun vah­vuu­det ovat suu­ruus ja ihmi­set, heik­kou­det sen saa­vu­tet­ta­vuus ja syntyvyys”

Ari Ala­tos­sa­va, 59, valit­tiin Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si huh­ti­kuun lopus­sa. Kuusa­mos­ta läh­töi­sin ole­va Ala­tos­sa­va on työs­ken­nel­lyt Oulun kon­ser­ni­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2022 saak­ka, ja hän oli vt. kau­pun­gin­joh­ta­ja vii­me jou­lu­kuus­ta. Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt muun muas­sa Iin kunnanjohtajana.

Lue lisää

Jor­ma Puu­ru­nen 50 vuot­ta: Elä­män­ta­pa­na kestävyysurheilu

Jor­ma Puu­ru­nen syn­tyi sekä viet­ti lap­suu­ten­sa ja nuo­ruu­ten­sa Yli-Iin sivu­ky­läl­lä, mis­sä luon­tai­sim­mat har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det pai­not­tui­vat ulko­na liik­ku­mi­seen. Ensim­mäi­set omat suk­sen­sa poi­ka sai kol­men ikäi­se­nä, ja vii­den van­ha­na hän näki tele­vi­sios­ta, kuin­ka Juha Mie­to por­hal­si ladul­la Lake Placi­din olympiakisoissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHan­nuk­sen Kevät­hu­li­nat syn­tyi talkootyöllä

Han­nuk­sen kevät­hu­li­noi­ta vie­tet­tiin kylä­ta­lol­la vii­me lau­an­tai­na. Kyläyh­dis­tyk­sen aktii­vit oli­vat jäl­leen ker­ran teh­neet tal­koo­työ­tä tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­sek­si. Lou­naa­na oli tar­jol­la suus­sa sula­vaa lohi­keit­toa ja maka­ro­ni­laa­tik­koa. Lou­naan pääl­le saat­toi juo­da munk­ki tai pul­la­kah­vit. Keit­tiö­puo­len vas­taa­va­na oli toi­mi­nut kyläyh­dis­tyk­sen tila­vuo­kra­vas­taa­va Val­ma Kaijala.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­ki­jo­ki vapau­tuu jäistä

Kii­min­ki­jo­ki on vapau­tu­mas­sa jäis­tä. Vir­taa­mat kas­va­vat, ja tul­va­huip­pua ennus­te­taan alku­vii­kol­le. Hau­ki­pu­taa­lai­nen Tau­no Ukko­la on käy­nyt kuvaa­mas­sa jää­ti­lan­net­ta Ala­ky­län sil­lan alapuolisen…


Ala­ky­lään uusia liikenneturvallisuusratkaisuja

Väy­lä­vi­ras­ton toteut­ta­man Hai­luo­don kiin­teän yhtey­den raken­ta­mis­hank­keen maa-aines­kul­je­tuk­set aloi­te­taan 6.5. Työn aikai­set maa-aines­kul­je­tuk­set Riu­tun­ka­riin lisää­vät ras­kaan lii­ken­teen mää­rää muun muas­sa Taka­lon­tiel­lä ja Kuivasjärventiellä/Alakyläntiellä Alakylässä.