Kiiminki

Korona­ro­ko­tukset ja ‑näyt­teen­ot­to siirtyvät

Oulun kau­pun­gin koro­na­ro­ko­tus- ja koro­na­tes­taus­paik­koi­hin tulee elo­kuun lopul­la muu­tok­sia. Koro­na­ro­ko­tuk­set siir­ty­vät Oulu­hal­lis­ta Limin­gan­tul­liin (Nuot­ta­saa­ren­tie 5, enti­nen Limin­gan­tul­lin näyt­teen­ot­to­pis­te), jos­sa roko­tuk­sia anne­taan maa­nan­tais­ta 30.8. läh­tien. Samal­la Limin­gan­tul­lin näyt­teen­ot­to­pis­te muut­taa Nuot­ta­saa­ren­tie 5:stä osoit­tee­seen Ala­sin­tie 10, jos­sa koro­na­näyt­tei­tä ote­taan 30.8. lähtien.

Lue lisää

Oulus­sa suun­na­taan kat­se eteenpäin

Uuden Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton istun­to­kausi käyn­nis­tyi maa­nan­tai­na hen­ki­lö­va­lin­noil­la, jot­ka nui­jit­tiin pöy­tään suju­vas­ti ja sopui­sas­ti ryh­mien ennak­koon yhdes­sä teke­män suun­ni­tel­man mukai­ses­ti. Val­tuus­ton puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin odo­te­tus­ti vii­me kau­del­la jo teh­tä­vää hoi­ta­nut kokoo­muk­sen Juha Hän­ni­nen Oulus­ta ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si hau­ki­pu­taa­lai­nen Mir­ja Veh­ka­pe­rä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
Yli-Ii vei pitä­jä­ot­te­lun voiton

Perin­tei­nen pitä­jä­ot­te­lu mitel­tiin vii­me lau­an­tai­na. Kiso­ja isän­nöi täl­lä ker­taa Kii­min­gin Urhei­li­jat Pon­non­mäen ken­täl­lä. Otte­lus­sa kisat­tiin perin­teis­ten ylei­sur­hei­lu­la­jien, kuten kuu­lan­työn­nön, ruot­sa­lais­vies­tin ja pituus­hy­pyn mer­keis­sä. Pitä­jä­ot­te­lu ennä­tet­tiin kisa­ta mil­tei koko­naan ennen lau­an­tai­sia sadekuuroja.