Kiiminki

“Eri pai­kois­sa tar­vi­taan eri­lai­sia palveluita”

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­­tuk­­ses­­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Oulun Sosia­li­de­mo­kraat­ti­sen pii­rin puheen­joh­ta­ja Mika Pie­ti­lä. Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja niiden…

Lue lisää

“Sote-pal­ve­lu­pis­te joka kuntaan”

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­­tuk­­ses­­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Kes­kus­tan puheen­joh­ta­ja Mar­jut Leh­to­nen. Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja nii­den tasavertainen…

Lue lisää

“Har­vaan asu­tuil­la alueil­la tuli­si olla moniosaajia”

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­­tuk­­ses­­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Perus­suo­ma­lais­ten Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­ja Ahti Moi­la­nen. Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja niiden…

Lue lisää

“Uusia mene­tel­miä ja toi­min­ta­mal­le­ja tulee kehittää”

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­­tuk­­ses­­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja Tomi Kais­mo. Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja nii­den tasavertainen…

Lue lisää

“Pal­ve­lui­ta ei tule kes­kit­tää suuryksiköihin”

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­­tuk­­ses­­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Vasem­mis­ton puheen­joh­ta­ja Olli Koho­nen. Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja nii­den tasavertainen…Levyl­li­nen täyt­tä tavaraa

Tyr­nä­vän Lep­pio­jal­ta put­kah­ti heti uuden vuo­den aluk­si maa­il­maan kii­min­ki­läi­siä­kin säkei­tä ja soin­tu­ja sisäl­tä­vä punk­rock-jul­kai­su Pyhä täh­ti­pyö­rä. Jul­kai­sun isä, lie­teAl­las, on punkbän­di, jos­sa kii­min­ki­läi­nen JP Sil­lan­pää lau­laa. Hänen lisäk­seen lie­teAl­taa­seen kuu­luu basis­ti Ant­ti Kaup­pi­la, rum­pa­li Ari Kemp­pai­nen ja kita­ris­ti Pasi Pir­ko­la. Levyn taus­toil­la kuul­laan myös Mer­ja Sil­lan­pää­tä ja Anna Kaup­pi­laa.


Ennak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na – Kat­so täs­tä äänes­tys­pai­kat ja ‑ajat Ran­ta­poh­jan alueella

Alue­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkaa huo­men­na kes­ki­viik­ko­na 12.1. ja jat­kuu tiis­tai­hin 18.1. saak­ka. Äänioi­keu­te­tut voi­vat äänes­tää ennak­koon mis­sä tahan­sa ylei­ses­sä ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa kotimaassa…


Vapaa­eh­toi­set arkun­kan­ta­jat omais­ten apuna

Iin seu­ra­kun­nas­sa on käyn­nis­tet­ty vapaa­eh­tois­ten arkun­kan­ta­jien toi­min­ta monen muun seu­ra­kun­nan tapaan, kos­ka sil­le on koet­tu ole­van tar­vet­ta. Täl­lä het­kel­lä muka­na on kol­me vapaa­eh­tois­ta arkun­kan­ta­jaa, mut­ta toi­vee­na on saa­da hei­tä lisää. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus