Kii­min­ki

Väli­maan avoi­met ovet kiin­nos­ti­vat

Väli­maan kier­to­ta­lous­a­lu­eel­la pidet­tiin lau­an­tai­na avoi­mien ovien tapah­tu­ma, jos­sa alu­ee­seen ja sen toi­mi­joi­hin oli mah­dol­lis­ta pääs­tä tutus­tu­maan. Avoi­mien ovien tapah­tu­man jär­jes­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koro­na­ke­vään yli­op­pi­laat oppi­vat jous­ta­maan

Vii­me kevää­nä yli­op­pi­laak­si kir­joit­ta­neet lukio­lai­set sai­vat koro­nan takia ope­tus­suun­ni­tel­maan kuu­lu­mat­to­man yli­mää­räi­sen jous­ta­vuus­kas­va­tuk­sen. – Kevääl­lä koko maa­il­ma muut­tui ja pysäh­tyi. Monen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Met­sää har­ve­ni Koi­te­lis­sa

Moni ohi­kul­ki­ja huo­ma­si jo vii­me vii­kol­la Koi­te­lia vas­ta­pää­tä ole­van met­si­kön har­ven­tu­neen rei­lus­ti. Pui­den tilal­le on ilmes­ty­nyt leveäh­kö met­sä­tie. Arvauk­sia tien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mitä teh­dä, kun puhe­lut pät­ki­vät?

Puhe­lut pät­ki­vät, mene­vät suo­raan vas­taa­jaan tai soi­tet­taes­sa eivät yhdis­ty ollen­kaan. Puhe­li­nyh­tey­son­gel­mat ovat hyvin ylei­siä osas­sa Ran­ta­poh­jan aluet­ta, ja asuk­kaat tun­tu­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pie­net juh­lat, suu­ri ylei­sö — Koi­te­li Elää -live kerä­si ihmi­set ruu­dun ääreen

Vii­me vii­kon­lop­pu­na Koi­te­lin kos­ki­mai­se­mis­sa oli­si ollut mää­rä viet­tää kym­me­net­tä Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­lia. Koro­na­ti­lan­teen vuok­si fes­ti­vaa­li perin­tei­ses­sä muo­dos­saan kui­ten­kin siir­ret­tiin ensi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Nuo­ri­so­ti­lat palaa­vat arkeen

Ran­ta­poh­jan alu­een nuo­ri­so­ti­lat avai­le­vat ovi­aan pit­kän tauon jäl­keen yhtä aikaa kou­lu­jen kans­sa. Kii­min­gin Nuo­ri­so­ta­lo Syke jär­jes­ti jo tiis­­tai-ilta­­päi­­vä­­nä tutus­tu­mis­ti­lai­suu­den, jol­loin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus