Ii

Napak­ka kokous vähin puheen­vuo­roin

Iin kun­nan­val­tuus­to kokoon­tui maa­nan­tai­na poik­keuk­sel­li­ses­ti Val­ta­rin kou­lun salis­sa. Näin sik­si, että val­tuu­te­tuil­le saa­tiin jär­jes­tet­tyä tur­va­vä­lit. Kokouk­sen aluk­si val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Tei­jo.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ei vie­lä pää­tös­tä Hami­nan päi­vä­ko­din suun­nit­te­lus­ta

Iin kun­nan­hal­li­tus on jät­tä­nyt pöy­däl­le Hami­nan päi­vä­ko­din suun­nit­te­lun käyn­nis­tä­mi­sen. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta esit­ti kun­nan­hal­li­tuk­sel­le, että kun­nan­hal­li­tus ja -val­tuus­to myön­tää Hami­nan päi­vä­ko­din suun­nit­te­luun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lau­ta­kun­ta ei muut­ta­nut päi­vä­ko­ti­pää­tös­tä

Iin kun­nan ope­­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta päät­ti, että poik­keus­a­jan takia sul­je­tut Tena­va­tu­van ja Jakun ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­dit sekä Hami­nan päi­vä­ko­din etä­ryh­mä Ren­tu­kat pysy­vät.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin päi­vä­ko­tien sul­ke­mi­set lau­ta­kun­nan käsit­te­lyyn

Iin kun­nan ope­­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta käyt­tää otto-oikeut­­taan ja ottaa käsi­tel­tä­väk­seen var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jan teke­män viran­hal­ti­ja­pää­tök­sen var­hais­kas­va­tusyk­si­köi­den auki­pi­tä­mi­ses­tä poik­keus­ai­ka­na. Lau­ta­kun­ta käsit­te­lee asi­aa kokouk­ses­saan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin Lau­lu­pe­li­man­neil­ta 50-vuo­tis­juh­la­le­vy

Iin Lau­lu­pe­li­man­neil­ta on ilmes­ty­nyt 50-vuo­­tis­­juh­­la­­le­­vy. Tuo­re cd-levy koos­tuu eri vuo­si­kym­me­nil­lä peli­man­nien ohjel­mis­tos­sa ollees­ta kan­san­musii­kis­ta. Lau­­lu- ja soit­to­kap­pa­leet ovat pää­osin suo­ma­lai­sia,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus