Ii

Iin Lau­lu­pe­li­man­neil­ta 50-vuo­tis­juh­la­le­vy

Iin Lau­lu­pe­li­man­neil­ta on ilmes­ty­nyt 50-vuo­­tis­­juh­­la­­le­­vy. Tuo­re cd-levy koos­tuu eri vuo­si­kym­me­nil­lä peli­man­nien ohjel­mis­tos­sa ollees­ta kan­san­musii­kis­ta. Lau­­lu- ja soit­to­kap­pa­leet ovat pää­osin suo­ma­lai­sia,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Aasia­lai­ses­ta­kin sel­vit­tiin!

Oli pie­ni mök­ki, jon­ka pir­tis­sä ja kama­ris­sa asui pie­ni per­he. Isä, äiti ja 5–7-vuotiaat lap­set nuk­kui­vat kama­ris­sa. Isä nuk­kui yksin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pen­tin­kan­kaan kau­pal­li­nen kehit­tä­mi­nen käyn­nis­tyy

Ete­­lä-Iilaak­­son alu­eel­le Iin Pen­tin­kan­kaal­le on tavoit­tee­na sijoit­taa teol­li­suu­den lisäk­si nykyis­tä enem­män myös kau­pan ja pal­ve­lui­den toi­mi­ti­lo­ja. Kun­nan­hal­li­tus on käyn­nis­tä­nyt alu­eel­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suvi­seu­rat jär­jes­te­tään tänä kesä­nä radios­sa ja netis­sä, yli-iiläi­set Esko ja Raa­kel Aho­la pitä­vät tapah­tu­man siir­tä­mis­tä ymmär­ret­tä­vä­nä

Poh­jois­mai­den suu­rin hen­gel­li­nen kesä­ta­pah­tu­ma siir­tyy vuo­del­la koro­na­vi­rus­pan­de­mian vuok­si. Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­kusyh­dis­tyk­sen (SRK) joh­to­kun­ta on teh­nyt pää­tök­sen Reis­jär­ven Suvi­seu­ro­jen siir­tä­mi­ses­tä vuo­teen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausELY-kes­kuk­sen arvio: Suu­ria tul­via Iijoen ja Kui­va­joen vesis­tö­alueil­le

Oulun poh­jois­puo­li­sil­la vesis­tö­alueil­la lun­ta on huo­mat­ta­vas­ti kes­ki­mää­räis­tä enem­män. Tul­va Ii- ja Kui­va­joel­la tulee­kin Poh­­jois-Poh­­jan­­maan ELY-kes­­kuk­­sen mukaan ole­maan toden­nä­köi­ses­ti kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­pi.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus