Kui­va­nie­mi

Roko­tuk­sia, digio­pas­tus­ta ja kir­jo­ja – Tule­vai­suu­den kir­jas­toau­toa kehi­te­tään Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä

Kir­jas­toau­to Akse­lis­sa asioi­neet ovat voi­neet vii­me aikoi­na tör­mä­tä autos­sa Oulun­kaa­ren digi­kum­mi Anja Eilit­tä-Lius­kiin. Hän on kier­tä­nyt auton muka­na sen syr­jäi­sem­piä reit­te­jä ja neu­vo­nut digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den, kuten Oma­hoi­don, Kan­nan ja säh­köi­sen ajan­va­raus­pyyn­nön käyt­töä.

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta

Viik­ko 5 Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: itä­mai­nen broi­le­ri­kas­ti­ke, rii­si, kaa­­li-per­­sil­­ja-mus­­ta­­he­­ruk­­ka­­sa­­laat­­ti, hedel­mäi­nen kas­vis­kas­ti­ke. Ti: kala­keit­to, tuo­re­pa­la, juus­to, kas­vis­keit­to. Ke: liha-peru­­na­­vii­­pa­­le­­laa­­tik­­ko, puna­kaa­li­sa­laat­ti, kas­vis­vuo­ka.…

Lue lisää


Hyvää iltaa itse kul­le­kin sää­dyl­le

Jo 1800-luvul­ta saak­ka suo­ma­lai­set lap­set ja nuo­ret ovat esit­tä­neet Tier­na­poi­ka-näy­tel­mää. Välil­lä perin­teen vaa­li­mi­nen on ollut ala­mais­sa. Nyky­ään tilan­ne on toi­nen. Tier­na­po­jat ovat kun­nioi­tet­tu­ja ja halut­tu­ja tun­nel­man­luo­jia. Lau­lu­näy­tel­mä tuo juh­lan­tun­tua jou­lu­myy­jäi­siin, tori­ta­pah­tu­miiin, jou­lu­juh­liin, pik­ku­jou­lui­hin ja hoi­to­lai­tok­siin. Perin­tees­tä on myös keh­key­ty­nyt aiko­jen saa­tos­sa las­ten oma yri­tys­muo­to.


Hyvin­voin­nin tapah­tu­ma val­loit­ti

Kui­va­nie­mel­lä opin­näy­te­työ­nä ja nol­la­bud­je­til­la jär­jes­tet­ty hyvin­voin­ti­ta­pah­tu­ma yllät­ti ja val­loit­ti lau­an­tai­na niin myy­jät kuin kävi­jät­kin.


Ari Kaak­ku­ri­nie­mi jat­kaa yrit­tä­jien joh­dos­sa

Kui­va­nie­men Yrit­tä­jät ry luot­taa tut­tuun ja hyväk­si havait­tuun joh­toon­sa. Puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa ensi vuon­na­kin Ari Kaak­ku­ri­nie­mi. Hal­li­tuk­sen ero­vuo­roi­set jäse­net Sari Hir­vas­kos­ki, Han­nu Kehus ja Ant­ti Kare­ni valit­tiin jat­ka­maan teh­tä­vis­sään. Lisäk­si hal­li­tuk­sen kuu­lu­vat Mat­ti Kum­pu­lai­nen, Veik­ko Södö, Juk­ka-Pek­ka Miet­tu­nen, Pasi Ala­kiut­tu ja Jou­ko Her­va.