Kuivaniemi

Iis­sä juh­lat seurakuntatalolla

Iin ja Kui­va­nie­men kir­kois­sa pide­tään itse­näi­syys­päi­vän juma­lan­pal­ve­luk­set tiis­tai­na kel­lo 10. Juma­lan­pal­ve­lus­ten jäl­keen las­ke­taan sep­pe­leet san­ka­ri­hau­doil­le. Oijär­ven ja Olha­van hau­taus­mail­la seppeleet…

Lue lisää

Pos­tin käyt­tä­mi­nen on sen säi­ly­mi­sen edel­ly­tys – Ran­ta­poh­jan alu­een Pos­tit ovat Iis­sä ja Jäälissä

Täy­den pal­ve­lun pos­ti­toi­mi­pai­kat on lope­tet­tu Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta niin, että nii­tä on enää Iin Met­ka­tuot­tees­sa ja K‑Supermarket Jää­lis­sä. Taval­lis­ten pos­ti­lä­he­tys­ten lisäksi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
Iihin laa­di­taan lii­kun­ta­paik­ko­jen suunnitelma

Iihin laa­di­taan ensi vuon­na lii­kun­ta­paik­ko­jen suun­ni­tel­ma, päät­ti yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta. Suun­ni­tel­mas­sa rat­kais­taan tule­vien lii­kun­ta­paik­ko­jen raken­ta­mi­nen ja kun­nos­ta­mis­toi­men­pi­teet. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti, että suun­ni­tel­man lisäksi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Nyt se talo kyl­lä ehtii palaa”

Otsi­kon lausah­duk­sel­la kom­men­toi­tiin Kui­va­nie­men Päi­vä paloa­se­mal­la ‑tapah­tu­mas­sa palo­kun­nan nuo­ri­so-osas­toon kuu­lu­van Lee­vi Hei­ni­kos­ken yri­tys­tä solah­taa pelas­ta­jan pukuun minuu­tis­sa, kysei­sen ajan sisäl­lä kun tuli­si toi­men toteu­tua. Lee­vin tapauk­ses­sa puku oli kyl­lä­kin sen ver­ran rei­lul­la kas­vun­va­ral­la varus­tet­tu, että asun koko han­ka­loit­ti puke­mis­ta ja takin veto­ket­ju­kin juut­tui. Val­mis­ta tuli sil­ti alle kah­des­sa minuutissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus