Kui­va­nie­mi

Oma koti kul­lan kal­lis

Kun Rai­ja ja Allan Luo­man­pe­rä kaa­vai­li­vat avio­liit­toa ja elä­ke­päi­vien­sä elä­mää, he unel­moi­vat talos­ta, jos­sa oli­si sekä kesä­asun­to että ympä­ri­vuo­ti­nen koti saman katon alla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vii­na­mäen­tien ris­tey­sa­lue halu­taan tur­val­li­sem­mak­si

Nelos­tien ohi­tus­kais­tat välil­lä Kui­va­nie­mi-Simo paran­ta­vat lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta, nopeut­ta­vat lii­ken­net­tä ja tur­vaa­vat elin­kei­noe­lä­män toi­min­tae­del­ly­tyk­siä, tote­aa Iin kun­ta lausun­nos­saan Ely-kes­kuk­sel­le tie­suun­ni­tel­mis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kuor­ma-auto ojaan Kui­va­nie­mel­lä

Polt­to­öl­jy­las­tis­sa ollut kuor­­ma-auto suis­tui ojaan Kui­va­nie­men Kui­va­joen­tiel­lä kes­ki­viik­ko­na aamu­päi­väl­lä. Tapah­tu­nees­sa ei sat­tu­nut pelas­tus­lai­tok­sen mukaan vuo­to­ja eikä hen­ki­lö­va­hin­ko­ja.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 8

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: liha­stro­ga­noff, kei­te­tyt peru­nat, kaa­­li-papri­­ka-per­­sil­­ja­­sa­­laat­­ti, kas­­vis-soi­­ja­­stro­­ga­­noff. Ti: broi­le­ri­pyö­ry­kät, cur­ry­kas­ti­ke, rii­si, jää­­vuo­­ri-tomaat­­ti­­sa­­laat­­ti, mus­ta­he­ruk­ka­hil­lo, kas­vis­pyö­ryk­kä. Ke: kah­den kalan keit­to, tuo­re­pa­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­ki­suu­ri lii­ken­neon­net­to­muus Kui­va­nie­mel­lä

Pelas­tus­lai­tok­sen ensi­tie­don mukaan hie­man kel­lo kym­me­nen jäl­keen on Kui­va­nie­mel­lä Kui­va­joen­tiel­lä tapah­tu­nut kes­ki­suu­ri tie­lii­ken­neon­net­to­muus. Pelas­tus­lai­tok­sel­ta ker­ro­taan, että polt­to­öl­jy­las­tis­sa ollut kuor­­ma-auto suis­tui.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kola­ri Kui­va­nie­mel­lä

Yksi hen­ki­lö louk­kaan­tui eilen kola­ris­sa Kui­va­nie­mel­lä. Kah­den hen­ki­lö­au­ton kola­ri tapah­tui Vii­na­mäen­tien ja Nelos­tien ris­teyk­ses­sä eilen aamu­päi­väl­lä hie­man ennen yhtä­tois­ta. Onnet­to­muus­pai­kan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 7

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: bolog­ne­se­kas­ti­ke, perunat/pasta, viher­­sa­­laat­­ti-her­­ne-kur­­pit­­sa­­sa­­laat­­ti, här­­kä­­pa­­pu-bolog­­ne­­se­­kas­­ti­­ke. Ti: kan­sal­li­nen kala­keit­to­päi­vä: kala­keit­to itä­mai­seen tapaan, tuo­re­pa­la, leik­ke­le, kas­vis­keit­to itä­mai­seen tapaan. Ke: broi­­le­­ri-tomaat­­ti-basi­­li­­ka­­kas­­ti­­ke,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Roko­tuk­sia, digio­pas­tus­ta ja kir­jo­ja – Tule­vai­suu­den kir­jas­toau­toa kehi­te­tään Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä

Kir­jas­toau­to Akse­lis­sa asioi­neet ovat voi­neet vii­me aikoi­na tör­mä­tä autos­sa Oulun­kaa­ren digi­kum­mi Anja Eilit­tä-Lius­kiin. Hän on kier­tä­nyt auton muka­na sen syr­jäi­sem­piä reit­te­jä ja neu­vo­nut digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den, kuten Oma­hoi­don, Kan­nan ja säh­köi­sen ajan­va­raus­pyyn­nön käyt­töä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKou­lu­jen ruo­ka­lis­ta

Viik­ko 5 Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: itä­mai­nen broi­le­ri­kas­ti­ke, rii­si, kaa­­li-per­­sil­­ja-mus­­ta­­he­­ruk­­ka­­sa­­laat­­ti, hedel­mäi­nen kas­vis­kas­ti­ke. Ti: kala­keit­to, tuo­re­pa­la, juus­to, kas­vis­keit­to. Ke: liha-peru­­na­­vii­­pa­­le­­laa­­tik­­ko, puna­kaa­li­sa­laat­ti, kas­vis­vuo­ka.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus