Kui­va­nie­mi

Kola­ri Kui­va­nie­mel­lä

Yksi hen­ki­lö louk­kaan­tui eilen kola­ris­sa Kui­va­nie­mel­lä. Kah­den hen­ki­lö­au­ton kola­ri tapah­tui Vii­na­mäen­tien ja Nelos­tien ris­teyk­ses­sä eilen aamu­päi­väl­lä hie­man ennen yhtä­tois­ta. Onnet­to­muus­pai­kan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 7

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: bolog­ne­se­kas­ti­ke, perunat/pasta, viher­­sa­­laat­­ti-her­­ne-kur­­pit­­sa­­sa­­laat­­ti, här­­kä­­pa­­pu-bolog­­ne­­se­­kas­­ti­­ke. Ti: kan­sal­li­nen kala­keit­to­päi­vä: kala­keit­to itä­mai­seen tapaan, tuo­re­pa­la, leik­ke­le, kas­vis­keit­to itä­mai­seen tapaan. Ke: broi­­le­­ri-tomaat­­ti-basi­­li­­ka­­kas­­ti­­ke,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Roko­tuk­sia, digio­pas­tus­ta ja kir­jo­ja – Tule­vai­suu­den kir­jas­toau­toa kehi­te­tään Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä

Kir­jas­toau­to Akse­lis­sa asioi­neet ovat voi­neet vii­me aikoi­na tör­mä­tä autos­sa Oulun­kaa­ren digi­kum­mi Anja Eilit­tä-Lius­kiin. Hän on kier­tä­nyt auton muka­na sen syr­jäi­sem­piä reit­te­jä ja neu­vo­nut digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den, kuten Oma­hoi­don, Kan­nan ja säh­köi­sen ajan­va­raus­pyyn­nön käyt­töä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta

Viik­ko 5 Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: itä­mai­nen broi­le­ri­kas­ti­ke, rii­si, kaa­­li-per­­sil­­ja-mus­­ta­­he­­ruk­­ka­­sa­­laat­­ti, hedel­mäi­nen kas­vis­kas­ti­ke. Ti: kala­keit­to, tuo­re­pa­la, juus­to, kas­vis­keit­to. Ke: liha-peru­­na­­vii­­pa­­le­­laa­­tik­­ko, puna­kaa­li­sa­laat­ti, kas­vis­vuo­ka.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Vuo­den 2018 tapah­tu­mia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Ran­ta­poh­ja ker­toi vuon­na 2018 jäl­leen tuhan­sil­la jutuil­la ja kuvil­la alu­een­sa tapah­tu­mis­ta sekä asiois­ta. Toi­mi­tus poi­mi vuo­si­kat­sauk­seen mie­liin­jää­neen aiheen vuo­den jokai­sel­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvää iltaa itse kul­le­kin sää­dyl­le

Jo 1800-luvul­ta saak­ka suo­ma­lai­set lap­set ja nuo­ret ovat esit­tä­neet Tier­na­poi­ka-näy­tel­mää. Välil­lä perin­teen vaa­li­mi­nen on ollut ala­mais­sa. Nyky­ään tilan­ne on toi­nen. Tier­na­po­jat ovat kun­nioi­tet­tu­ja ja halut­tu­ja tun­nel­man­luo­jia. Lau­lu­näy­tel­mä tuo juh­lan­tun­tua jou­lu­myy­jäi­siin, tori­ta­pah­tu­miiin, jou­lu­juh­liin, pik­ku­jou­lui­hin ja hoi­to­lai­tok­siin. Perin­tees­tä on myös keh­key­ty­nyt aiko­jen saa­tos­sa las­ten oma yri­tys­muo­to.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvin­voin­nin tapah­tu­ma val­loit­ti

Kui­va­nie­mel­lä opin­näy­te­työ­nä ja nol­la­bud­je­til­la jär­jes­tet­ty hyvin­voin­ti­ta­pah­tu­ma yllät­ti ja val­loit­ti lau­an­tai­na niin myy­jät kuin kävi­jät­kin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus