Ter­veys


Säi­ly­tys­läm­pö­ti­lois­sa yli­tyk­siä, pie­niä mää­riä lis­te­ri­aa nel­jäs­osas­sa näyt­teis­tä

Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi sel­vit­ti Oulun seu­dul­la vähit­täis­myyn­nis­sä ole­vien vakuu­mi­pa­kat­tu­jen kyl­­mä­­sa­­vu- ja graa­vi­ka­la­tuot­tei­den laa­tua vuon­na 2017. Suu­rin osa näyt­teis­tä täyt­ti lain­sää­dän­nön vaa­ti­muk­set ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVoi­ko pel­kil­lä kas­vik­sil­la elää?

Auli Haa­pa­la Mikä­li ennus­merk­kei­hin on usko­mis­ta, vii­me vuon­na läpi­mur­ron teh­nyt vege­buu­mi eli vegaa­ni­sen, kas­vis­voit­toi­sen ruu­an suo­sio on vas­ta läh­tö­kuo­pis­sa. Kau­pois­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Mätä­kuu ei ole ihan mätä­kuun jut­tu

Arto Neno­nen Ran­ta­poh­ja Vuo­si on van­hen­tu­nut sii­hen asen­toon, että eläm­me kes­kel­lä mätä­kuu­ta. Usko­muk­sen mukaan mätä­kuus­sa – 23.7.–23.8. – haa­vo­jen para­ne­mi­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus