Ter­veys

Poh­joi­ses­ta fysio­te­ra­piay­rit­tä­jäk­si Hau­ki­pu­taal­le

Fysio­te­ra­peut­ti Han­nu Nie­me­lä on perus­ta­nut Hau­ki­pu­taal­le fysio­te­ra­piay­ri­tyk­sen Fysi­locuk­sen tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä. Paik­ka­kun­nal­le hän muut­ti jou­lu­kuun alus­sa ja on uusi hau­ki­pu­taa­lai­nen.– Kat­se­lin yri­tyk­sel­le sopi­via paik­ko­ja, mis­sä oli­si riit­tä­väs­ti asuk­kai­ta ja sopi­via ja vapai­ta lii­ke­ti­lo­ja, ja pää­dyin tän­ne, ker­too Nie­me­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jalois­ta kan­nat­taa pitää huol­ta

Jal­ko­jen kun­nos­ta kan­nat­taa pitää hyvää huol­ta, mikä ennal­taeh­käi­see myös ongel­mien syn­ty­mis­tä, neu­voo jal­ka- ja lähi­hoi­ta­ja ja lym­fa­te­ra­peut­ti Ani­ta Erk­ki­lä. Hän on eri­kois­tu­nut jal­ko­jen iho- ja kyn­sion­gel­mien hoi­toon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Säi­ly­tys­läm­pö­ti­lois­sa yli­tyk­siä, pie­niä mää­riä lis­te­ri­aa nel­jäs­osas­sa näyt­teis­tä

Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi sel­vit­ti Oulun seu­dul­la vähit­täis­myyn­nis­sä ole­vien vakuu­mi­pa­kat­tu­jen kyl­­mä­­sa­­vu- ja graa­vi­ka­la­tuot­tei­den laa­tua vuon­na 2017. Suu­rin osa näyt­teis­tä täyt­ti lain­sää­dän­nön vaa­ti­muk­set ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVoi­ko pel­kil­lä kas­vik­sil­la elää?

Auli Haa­pa­la Mikä­li ennus­merk­kei­hin on usko­mis­ta, vii­me vuon­na läpi­mur­ron teh­nyt vege­buu­mi eli vegaa­ni­sen, kas­vis­voit­toi­sen ruu­an suo­sio on vas­ta läh­tö­kuo­pis­sa. Kau­pois­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus