Kos­ke­tus­ta ja läs­nä­oloa – Vyö­hy­ke­te­ra­peut­ti Min­na Kor­pe­la halu­aa huo­mioi­da ihmi­sen kokonaisuutena

MInna Korpela avasi oman vyöhyketerapianyrityksen Tirinkylälle marraskuussa.

Halu kes­kit­tyä asiak­kaa­seen koko­nai­suu­te­na, aut­taa, kuun­nel­la, hoi­taa luon­non­mu­kai­ses­ti sekä olla läs­nä ja kos­ket­taa ajoi­vat tirin­ky­lä­läi­sen Min­na Kor­pe­lan oman vyö­hy­ke­te­ra­piay­ri­tyk­sen perus­ta­mi­seen. Sai­raa­la­maa­il­ma jäi työ­ural­la taak­se vuon­na 2018, ja Kor­pe­la opis­ke­li vyö­hy­ke­te­ra­peu­tik­si. Mar­ras­kuus­sa 2019 hän perus­ti oman yri­tyk­sen. – Pit­kään mie­tin, mitä haluan teh­dä. Haa­vee­na oli kotoa käsin teh­tä­vä työ ja kun löy­sin netis­tä tie­toa Kai­ron Instituutin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus