Epä­va­kaa tal­vi ei onnis­tu­nut kaa­ta­maan jää­ra­ve­ja

Laukalle karanneita ajokkeja nähtiin tämän vuoden tapahtumassa kohtalaisen vähän, mutta aina sitäkin jonkun kohdalle sattuu.

Suo­ja­sää­tä ja vesi­sa­det­ta on kulu­val­le tal­vel­le riit­tä­nyt, ja vesi­kin on use­aan ottee­seen lai­neh­ti­nut Iijoen jääl­lä. Jää­ra­vien jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­taa­van Ran­ni­kon Hevos­seu­ran aktii­vit onnis­tui­vat kui­ten­kin hyö­dyn­tä­mään tal­ven niu­kat pak­kas­jak­sot sekä kuin ihmeen kau­pal­la juu­ri ravien alle osu­nei­den kipa­koi­den yöpak­kas­ten hyö­dyt. Lopul­ta ravit onnis­tui­vat jopa yli odo­tus­ten huo­li­mat­ta tapah­tu­man alkua värit­tä­neis­tä äänen­tois­to-ongel­mis­ta, sil­lä kil­pai­lun kah­dek­sas­sa läh­dös­sä rava­si kaik­ki­aan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus