Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva Piri


Irtiot­to arjes­ta – jal­kai­sin Han­gos­ta Nuorgamiin

Yli-Iin ja Oijär­ven väli­sel­lä tiel­lä saat­toi näh­dä vii­me vii­kol­la kak­si nais­ta tal­si­mas­sa rin­kat seläs­sään päät­tä­väi­ses­ti koh­ti poh­jois­ta. Kak­si­kon muo­dos­ta­vat Lii­sa ja Kat­ri, molem­mat läh­töi­sin poh­joi­ses­ta Suo­mes­ta, vaik­ka nykyi­sin ete­läm­pä­nä asu­vat­kin. Pit­kän­puo­lei­sen patik­ka­mat­kan­sa he aloit­ti­vat vap­pu­na Han­gos­ta ja mää­rän­pää­nä on Nuor­gam. Kak­sik­ko siis mat­kaa kävel­len koko Suo­men hal­ki ete­läs­tä poh­joi­seen. Nuor­ga­miin heil­lä on tar­koi­tus pääs­tä hei­nä­kuun lop­pu­puo­lel­la, jos­kin aika­tau­lus­ta voi myös jous­taa. Mat­kan pituus mut­ki­neen on koko­nai­suu­des­saan hie­man yli 1500 kilometriä.


Mai­nio kala­ret­ki hui­pen­si kevätkauden

Kalat pols­ki­vat ran­ta­ve­sis­sä, ja onki­jat tui­jot­te­li­vat kes­kit­ty­nei­nä koho­jaan. Kala­kin oli syön­nil­lään, kun vuo­roin Hau­ki­pu­taal­la ja Iis­sä kokoon­tu­van Koh­taa mut ‑kah­vi­lan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Meri­tai­me­nen poi­ka­set mat­ka­si­vat Martimojokeen

Meri­tai­me­nen vuo­den ikäi­set poi­ka­set mols­kah­te­li­vat kul­je­tus­säi­li­öön Voi­ma­lo­hi Oy:n Raa­sa­kan kalan­vil­je­ly­lai­tok­sel­la Iis­sä vii­me vii­kon tiis­tai­na. Säi­liön suo­jis­sa kala­lap­sos­ten tie vei Jakkukylän.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHuo­mioin­tia ansio­mer­kein ja kylästandaarein

Poh­­jois-Iin kyläyh­dis­tys viet­tää 35-vuo­­tis­­juh­­la­­vuot­­taan. Sen tii­moil­ta yhdis­tys jär­jes­ti Poh­­jois-Iin kou­lul­la pie­ni­muo­toi­sen kah­vi­ti­lai­suu­den, mis­sä jaet­tiin Suo­men Kylät ry:n myön­tä­miä prons­si­sia ansiomerkkejä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Gril­li­mak­ka­roi­ta, arvon­taa ja auringonpaistetta

Gril­li­mak­ka­roi­ta, arvon­taa ja aurin­gon­pais­tet­ta tar­jo­si Yli-Iin Sale lau­an­tain Kylä­kaup­pa­päi­vän kun­niak­si. Tai­vaan­ran­nas­ta nous­sut uko­nil­ma­kin jak­soi odot­taa tapah­tu­man päät­ty­mi­seen asti ennen kuin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teke­mis­tä isoil­le ja pie­nil­le Hyvinvointilauantaissa

Maa­il­man Vah­vin Pupu ‑las­ten­musiik­kiyh­tye tar­jo­si taus­ta­musiik­kia, kun ensim­mäi­set pyö­räi­li­jät start­ta­si­vat rei­lun kah­den­kym­me­nen kilo­met­rin mit­tai­sel­le Leu­van len­kil­le. Samaan aikaan tapah­tu­man nuorimmat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus