Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 9.3.2020

Kysy­myk­set

 1. Mui­nais­suo­ma­lai­sil­la oli­vat suk­set eri paria, toi­sel­la liu’ut­tiin, toi­sel­la pot­kit­tiin. Kum­pi oli liu­kusuk­si ja kum­pi potkusuksi?
 2. Mil­lä Ran­ta­poh­jan alu­een mur­tees­sa­kin ole­val­la sanal­la tun­ne­taan kar­di­naa­lien kokous, jos­sa vali­taan uusi paavi?
 3. Jos ravin­to­lan ruo­ka­lis­tal­la on kateen­kor­vaa, mil­lai­ses­ta eläi­mes­tä se saadaan?
 4. Mikä on Fia­tin kotikaupunki?
 5. Mikä eläin seu­raa­vis­ta mai­ni­taan Raa­ma­tus­sa useim­min? a) kame­li, b) aasi, c) kana, d) lam­mas (saat luntatakin)
 6. Mit­kä ovat kak­si ylei­sin­tä suku­ni­meä Oulussa?
 7. Kuka edus­ti Suo­mea Päi­vi Pau­nun kans­sa euro­vii­suis­sa v. 1972?
 8. Suo­mes­sa on lope­tet­tu lää­nit ja samal­la maa­har­ran virat. Kuka oli vii­mei­nen Oulun lää­nin maaherra?
 9. Mikä tai mitä on propaani?
 10. Mikä seu­raa­vis­ta joh­taa par­hai­ten läm­pöä? a) hopea, b) mes­sin­ki, c) rau­ta, d) lasi

 

Vas­tauk­set

 1. Liu­kusuk­si lyly, pot­kusuk­si kalhu
 2. Konklaa­vi
 3. Vasi­kas­ta (sur­kas­tuu leh­män vanhetessa)
 4. Tori­no
 5. d) lam­mas
 6. Heik­ki­nen ja Karjalainen
 7. Kim Floor
 8. Eino Siu­ruai­nen
 9. Kaa­sua
 10. a) hopea