Hyvin­voin­ti on monien asioi­den sum­ma

Taina Mettovaara (oik.) ja Liisa Kylmänen esittelivät kosmetiikkaa ja hyvinvointituotteita Länsituulen hyvinvointimessuilla. Viereisessä pöydässä Pia-Maarit Honkonen edusti vaatteita.

Mones­ti miel­le­tään, että hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä voi lisä­tä vain tehok­kaal­la hiki­jum­pal­la ja kitu­kuu­reil­la, mut­ta hyvin­voin­ti on pal­jon laa­jem­pi käsi­te. Lii­kun­ta ja ter­veel­li­nen ruo­ka­va­lio ovat toki tär­kei­tä, mut­ta yhtä mer­ki­tyk­sel­lis­tä on itsel­le mie­lui­sa teke­mi­nen. Hyvin­voin­tia voi paran­taa myös luke­mal­la, teke­mäl­lä käsi­töi­tä, ystä­viä tapaa­mal­la tai huo­leh­ti­mal­la omas­ta ulko­näös­tä. Hyvin­voin­ti oli laa­jas­ti tape­til­la Län­si­tuu­len kou­lun ja päi­vä­ko­din ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus