Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli HaapalaToi­mit­ta­jal­ta: Luon­to lääk­keek­si rau­hat­to­muu­teen

Satun usein aja­maan autol­la, kun radios­ta tulee Luon­toil­ta. Vaik­ka oli­si kuin­ka kii­re ja tohi­na pääl­lä, ohjel­ma on rau­hoit­ta­vaa kuun­nel­ta­vaa, kuin lähe­tys toi­sel­ta pla­nee­tal­ta. Puhu­taan sii­len­pe­sis­tä, hämä­hä­kin poi­ka­sis­ta, lin­nun­pön­töis­tä, muu­ra­hai­sis­ta ja lin­tu­jen syys­muu­tos­ta.


Tal­kois­sa van­hal­la hau­taus­maal­la

Hau­ki­pu­taan van­haa hau­taus­maa­ta siis­ti­tään vapaa­eh­tois­voi­min. Hau­taus­maa on ollut pois käy­tös­tä ja kos­ke­mat­to­ma­na 129 vuot­ta. Kat­so pie­ni videon­pät­kä tal­kois­ta! Lisää aihees­ta…