Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Par­haat tari­nat kir­joi­te­taan yhdes­sä

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kir­joit­ta­jat ry täyt­tää tänä vuon­na 30 vuot­ta. Juh­lat siir­ty­vät koro­nae­pi­de­mian vuok­si ensi vuo­del­le ja ajan­koh­dak­si on sovit­tu 27.3.2021. Merk­ki­vuot­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTie­to­vi­sa 13.7.

Kysy­myk­set 1. Min­kä puo­lu­een edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­ja on Oulus­ta? 2. Ket­kä van­no­vat Hip­po­kra­teen valan? 3. Mikä Ola­vi ja Yrjö Uiton 1960-l.…Vaa­li­tun Hir­ve­län talon taak­ka­na ilki­val­ta

Yli-Iin Pah­ka­kos­kel­la sijait­see kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvo­kas Hir­ve­län talo, joka piha­pii­rei­neen jou­tuu aika ajoin vali­tet­ta­van ilki­val­lan koh­teek­si. Vii­mek­si talon kuis­tin ikku­noi­ta ammut­tiin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi paik­ka, tut­tu Riit­ta

Poik­keuk­sel­li­nen ja han­ka­la koro­­na-aika voi syn­nyt­tää myös uut­ta. Näin tapah­tui Par­­tu­­ri-kam­­paa­­mo Tiu­kun Riit­ta Vii­ni­ka­no­jal­le. Kevääl­lä kun aika sei­sah­tui, hänel­lä kyp­syi…


Hau­ki­pu­taan Kirk­ko­tie remont­tiin

Katu­työt Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa Kirk­ko­tiel­lä ovat käyn­nis­ty­mäs­sä. Kysees­sä on Oulun kau­pun­gin yhdys­­kun­­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lu­jen han­ke yhteis­työs­sä Oulun Veden kans­sa. Koh­tees­sa uusi­taan…


Koro­na­ti­lan­ne vai­kut­ta­nut Rota­ry­pal­ve­lun Lää­kä­ri­pan­kin toi­min­taan

Koro­na­ti­lan­ne on vai­kut­ta­nut Suo­men Rota­ry­pal­ve­lun (SRP) Lää­kä­ri­pan­kin toi­min­taan ja pai­kal­li­ses­ti Hau­ki­pu­taan Rota­ryklu­bin nuo­ri­so­vaih­toon, tote­aa Lää­kä­ri­pan­kin joh­to­kun­nan tuo­re puheen­joh­ta­ja, hau­ki­pu­taa­lai­nen Vir­pi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus