Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala



Put­kis­to­remp­paa rivi­ta­loil­la

Tark­ka­sil­mäi­set kylä­läi­set ovat huo­man­neet, että Mar­tin­nie­men Van­hus­ten­huol­to­yh­dis­tys ry:n hal­lin­noi­mis­sa Las­taa­jan­tien var­ren rivi­ta­loil­la teh­dään put­ki­töi­tä. Kysees­sä on kah­den rivi­ta­lon väli­sen vesi-.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Kii­tos on iso sana

Mei­tä kaik­kia on kii­tet­ty val­tio­val­lan­kin tahol­ta koro­na­ra­joi­tus­ten tun­nol­li­ses­ta nou­dat­ta­mi­ses­ta, sil­lä se on hil­lin­nyt viruk­sen ryöp­säh­tä­mis­tä val­loil­leen ja hal­lit­se­mat­to­mak­si. Ote­taan kii­tos…


Run­te­lin por­taat jäl­leen kun­nos­sa

Hau­ki­pu­taan Run­te­lin­har­ju ja siel­lä sijait­se­va laa­vu on suo­sit­tu ret­kei­ly­koh­de, jon­ka käyt­tö on lisään­ty­nyt val­lit­se­va­na koro­­na-aika­­na. Har­mik­si Run­te­lin­har­jun por­tai­den alao­sa rikot­tiin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus



Sukel­lus fan­t­asian maa­il­maan

– Nuo­ren fan­ta­sia­kir­jai­li­jan voi­man­näy­te. Vah­vuuk­si­na ovat vii­meis­tel­ty kie­li ja van­git­se­va juo­ni, jot­ka kie­tou­tu­vat hie­noon mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­seen tari­naan. Näin kuvail­laan hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­sen Julius.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus