Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Toi­mit­ta­jal­ta: Mais­tui­si­ko rös­sy­pot­tu, her­ne­keit­to vai nuudelikulho?

Kat­sauk­set vuo­den 2024 ruo­kat­ren­dei­hin ker­to­vat, että perin­ne­ruu­at ovat teke­mäs­sä paluu­ta nuo­rem­man­kin väen ruo­ka­pöy­tiin, mut­ta samal­la yhä kir­ja­vam­mat ruo­ka­tuu­lah­duk­set maa­il­mal­ta val­taa­vat alaa – outoi­ne nimi­neen ja uusi­ne makue­lä­myk­si­neen. Usein ruo­ka­kau­pas­sa jou­tuu­kin ihmet­te­le­mään huu­li pyö­reä­nä, mitä ne kaik­ki uudet tuot­teet oikein ovat.


Hau­ki­pu­taan Meri­rie­ha: Iloa ja ulkoi­lua kai­ke­ni­käi­sil­le uudes­sa tapah­tu­mas­sa Kiiminkijoella

Hau­ki­pu­taal­la on ollut pit­kään toi­veis­sa saa­da tal­vi­nen ulkoi­lu­ta­pah­tu­ma per­heil­le ja kai­ken ikäi­sil­le Kii­min­ki­joel­la. Jere Jär­ven­pää on tart­tu­nut tuu­mas­ta toi­meen ja puu­haa par­hail­laan Hau­ki­pu­taan Meri­rie­haa, joka jär­jes­te­tään hiih­to­lo­ma­vii­kol­la lau­an­tai­na 9. maaliskuuta.


Juha Les­ke­lä: “Koko ajan luo­tin toi­pu­mi­seen ja paranemiseen”

Juha Les­ke­lä, 70 sai­ras­tui har­vi­nai­seen ja vaka­vaan poly­ra­di­ku­liit­tiin 52-vuo­ti­aa­na vuon­na 2005. Kysees­sä oli yhtä vai­kea tau­ti kuin on sen nimi­kin. Kysees­sä on her­mo­juu­ri­pe­räi­nen tuleh­dus, jon­ka syy­tä ja aiheut­ta­jaa ei var­muu­del­la tun­ne­ta. Ply­ra­di­ku­lii­tin tau­din­ku­va on yksi­löl­li­nen ja vaih­te­lee lie­vis­tä pis­te­ly­tun­te­muk­sis­ta ja lihas­voi­man heik­ke­ne­mi­ses­tä jopa neli­raa­ja­hal­vauk­seen asti. Nel­jä vii­des­tä sai­ras­tu­nees­ta kui­ten­kin toipuu.


Hau­ki­pu­das­hiih­to­jen super­vii­kon­lop­pu kisat­tiin Virpiniemessä

40:s Hau­ki­pu­das­hiih­to kisat­tiin upeis­sa puit­teis­sa ja olo­suh­teis­sa sun­nun­tai­na Vir­pi­nie­mes­sä. Jo lau­an­tai­na oli ohjel­mas­sa Las­ten hiih­to nyt kuu­den­nen ker­ran. Uut­ta oli, että molem­mat tapah­tu­mat oli­vat nyt koko­nai­suu­des­saan Vir­pi­nie­mes­sä Tor­pan­mäen ja Jatu­lin sijaan. Jär­jes­tä­jien mukaan Vir­pi­nie­mi on tapah­tu­ma­paik­ka jatkossakin.


Prik­ka ruo­ka-apu­toi­min­ta laajenee

Oulus­sa vuon­na 2021 käyn­nis­tet­ty Prik­ka kier­toon ‑hank­keen ruo­ka-apu­työ laa­je­nee Oulun haja-asu­tusa­lueil­le. Toi­min­nan kes­kiös­sä on Oulun Kau­ko­vai­niol­ta käsin ope­roi­va Prik­ka­kes­kus, joka toi­mii hyö­ty­ruu­an logis­tiik­ka­kes­kuk­se­na ja mah­dol­lis­taa hävik­ki­ruo­an jake­lun ja uudelleenkäytön.
Hyvo­nin Teh­taan Tytöt tapaa­vat jälleen

Monet muis­ta­vat vie­lä Hau­ki­pu­taal­la toi­mi­neet Hyvon Kude­neu­le Oy:n, joka työl­lis­ti sato­ja pai­kal­li­sia ja kau­em­paa Hau­ki­pu­taal­le muut­ta­nei­ta nai­sia. Hyvo­nin tulo käyn­nis­ti uuden teol­lis­ta­mis­kau­den ja kehi­tyk­sen Haukiputaalla.