Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli HaapalaVir­pi­nie­men kehit­tä­mi­nen tar­vit­see enem­män toi­mia

Vir­pi­nie­meä kuva­taan monis­sa yhteyk­sis­sä Oulun hel­me­nä. Alue tar­jo­aa lois­ta­vat mah­dol­li­suu­det eri­lai­siin lii­kun­ta­pal­ve­lui­hin ja vapaa-ajan­­viet­­toon yksi­­lö- ja per­he­lii­kun­nas­sa ympä­ri vuo­den. Vir­pi­nie­men.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus