Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Abit jät­ti­vät kou­lun­pen­kin, van­hat tans­si­vat val­taan

Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin lukion abit juh­li­vat penk­ka­rei­ta tors­tai­na. Per­jan­tai­na puo­les­taan lukioi­den toi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat tans­si­vat kou­lun van­him­mik­si. Juh­la­hu­mus­ta pää­si naut­ti­maan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Hyvä meno van­ho­jen­tans­seis­sa

Hau­ki­pu­taan lukion van­ho­jen­tans­seis­sa Jatu­lis­sa oli hui­kea meno. Aamul­la oli “wan­ho­jen” ensim­mäi­nen näy­tös oppiail­le. Illal­la on vuo­ros­sa ylei­sö­näy­tös kel­lo 17. Ran­ta­poh­jas­sa…


Hau­ki­pu­taan lukion abien penk­ka­ri­hu­mua

Abit läh­ti­vät perin­tei­sel­le penk­ka­ria­je­lul­le Hau­ki­pu­taan lukiol­ta puo­lil­ta­päi­vin kier­rok­sel­le Hau­ki­pu­taan muil­le kou­luil­le. Aje­lusää on aurin­koi­nen, mut­ta hyy­tä­vän kyl­mä. Abien penk­ka­ri­hu­mu kiin­nos­ti…


Saha­muis­to­merk­ki­han­ke ete­ne­mäs­sä

Hau­ki­pu­taal­la viri­si idea ja tar­ve saa­da saha­muis­to­merk­ki  San­ta­hol­man sahan pii­pun pur­ka­mi­sen myö­tä vii­me vuon­na. Aiem­min oli puret­tu myös maa­merk­ki­nä ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus