Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Ylis­tys rak­kail­le koti­mai­se­mil­le

Iiläi­sel­tä Mar­­ja-Lee­­na Per­nul­ta on ilmes­ty­nyt äsket­täin runo- ja kuva­teos Oodi kah­del­le saa­rel­le ja kol­mel­le kos­kel­le. Kir­ja sisäl­tää runo­ja ja proo­saa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mar­tin­nie­meen tulos­sa asu­kas­tu­pa

Mar­tin­nie­meen suun­ni­tel­laan asu­kas­tu­van avaa­mis­ta Repo­lan­tien var­ren ker­ros­ta­lon ala­ker­taan. Asu­kas­tu­pa­hank­keen taka­na on Kul­ler­vo Rau­ha­la, joka kut­sui kool­le perus­ta­van kokouk­sen vii­me vii­kol­la.…


Ase­ma­kaa­va Keis­kan Muu­ra­kor­ven alu­eel­le

Hau­ki­pu­taan kes­kuk­sen poh­jois­osaan Keis­kan Muu­ra­kor­ven alu­eel­le ale­taan laa­tia ase­ma­kaa­vaa. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti käyn­nis­tää osal­­lis­­tu­­mis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­man mukai­sen hank­keen. Suun­ni­tel­ma.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ruo­ka-apua lap­si­per­heil­le

Ravin­­to­­la­­ruo­­ka-annok­­sia jaet­tiin Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la per­jan­tai­na. Vapaa­eh­tois­toi­mi­ja Jan­ne Aho­nen on kehit­tä­nyt kam­pan­jan, jos­sa yri­tyk­set ja yksi­tyi­set hen­ki­löt voi­vat lah­joit­taa vähä­va­rais­ten lap­si­per­hei­den…Laa­duk­kaal­la raken­ta­mi­sel­la on kysyn­tää

– Laa­duk­kaal­la raken­ta­mi­sel­la on aina kysyn­tää, tote­aa iiläi­nen raken­nus­yrit­tä­jä Sau­li Hämä­lä Sale­ra Oy:stä. Tämän­het­ki­nen koro­na­ti­lan­ne­kaan ei ole aina­kaan vie­lä näky­nyt.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Hau­ki­pu­taan van­haa kivi­kou­lua esi­te­tään puret­ta­vak­si

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta käsit­te­lee tänään tiis­tai­na esi­tys­tä Hau­ki­pu­taan van­han, tyh­jil­lään ole­van ala­kou­lun eli kivi­kou­lun pur­ka­mi­ses­ta. Myös Kor­ven­suo­ran kou­lu­ra­ken­nus­ta Oulus­sa esi­te­tään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus