Yli-Ii

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 21

Hau­ki­pu­das

Ma: kel­tai­nen broi­le­ri­kas­ti­ke, rii­si, salaat­ti­se­koi­tus, kesä­kur­pit­sa, quorn-kas­vis-cur­ry­kas­ti­ke. Ti: jau­he­li­ha-kaa­li­laa­tik­ko, puo­luk­ka­sur­vos, pork­ka­na­raas­te, kas­vis-kaa­li­laa­tik­ko. Ke: man­te­li­ka­la, peru­na­so­se , puna­juu­ri-ome­na-pur­jo­sa­laat­ti, kas­vis­pih­vi. To: pinaat­ti­keit­to, rii­si­pii­rak­ka, kanan­mu­na, hedel­mä. Pe: maka­ro­ni­laa­tik­ko, juu­res­raas­te, läm­min lisä­ke, soi­ja-maka­ro­ni­laa­tik­ko.

Hau­ki­pu­taan lukio, Län­si­tuu­li, Yli-Ii

Ma: jau­he­li­ha­pih­vi, kas­vis­pih­vi, peru­na­so­se, pork­ka­na­raas­te. Ti: liha­stro­ga­noff, kik­her­ne-kas­viscur­ry, peruna/täysjyväriisi/ohra, viher­sa­laat­ti. Ke: broi­le­ri-juu­res­keit­to, yrt­ti­nen papu-kas­vis­keit­to, tuo­re­kurk­ku­vii­pa­le, tomaat­ti­vii­pa­le, hedel­mä­rah­ka. To: lohi­kiusaus, quorn-juu­res­kiusaus, kaa­li­sa­laat­ti. Pe: mak­ka­ra-/nak­ki­kas­ti­ke, här­kä­pa­pu­kas­ti­ke, peruna/täysjyväriisi, viher­sa­laat­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Työ­ura rak­kaan soit­ti­men ääres­sä päät­tyy – Yli-Iin kant­to­ri Anja Hyy­ry­läi­nen jää eläk­keel­le Kii­min­gin seu­ra­kun­nas­ta

Vir­si­kir­ja pii­ron­gin pääl­lä. Pie­nen tytön sor­met näp­päi­le­vät pöy­dän pin­taa sävel­tä etsies­sään. Seit­sen­vuo­tias Anja on tul­lut kou­lus­ta kotiin Poh­­jois-Kar­­ja­­lan Rääk­ky­läs­sä ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit 3.5.

Nyt kun on saa­tu Jää­lis­tä Hönt­tä­mä­leen kun­toi­lu­reit­ti, niin ohjeis­ta­kaa­pa mopo­poi­kien ja -tyt­tö­jen van­hem­mat lap­sian­ne, ettei tuo kun­to­pol­ku ole tar­koi­tet­tu mopoi­luun.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rin­ta­ma­ve­te­raa­niyh­dis­tys lak­kau­tet­tiin Yli-Iis­tä– Vete­raa­ni­päi­vää juh­lit­tiin arvok­kaas­ti

Yli-Iin Rin­ta­ma­ve­te­raa­nit ry lak­kau­tet­tiin per­jan­tai­na kan­sal­li­sen vete­raa­ni­päi­vän juh­lan päät­teek­si pide­tys­sä yleis­ko­kouk­ses­sa. Kokous oli muo­dol­li­nen pää­tös yhdis­tyk­sel­le, lak­kaut­ta­mis­pää­tös teh­tiin aiem­min kevääl­lä joh­to­kun­nan kokouk­ses­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­tal­le lähes puo­let yli-iiläis­ten äänis­tä

Kes­kus­ta kerä­si 49,1 pro­sent­tia yli-iiläi­­sää­­nes­­tä­­jien äänis­tä. Seu­raa­vak­si suo­si­tuim­mak­si puo­lu­eek­si nousi perus­suo­ma­lai­set 18,3 pro­sen­tin ääni­saa­liil­laan. Vasem­mis­to­liit­to, sdp ja sini­set oli­vat seu­raa­vi­na.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hiih­tä­jä­suu­ruus Kal­le Jus­si­lan suku­juu­ret ovat Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Mar­tin­nie­me­läi­nen his­to­rias­ta kiin­nos­tu­nut Pent­ti Utriai­nen on sel­vi­tel­lyt Iin Jak­ku­ky­läs­sä asu­neen hiih­tä­jä Kal­le Jus­si­lan suku­juu­ria aina 1700-luvun alku­puo­lis­kol­le saak­ka. Karl (Kal­le).…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi navet­ta on koko kylän ylpeys

Kun joku on Poh­jois-Suo­mes­sa tar­peek­si roh­kea inves­toi­dak­seen uuteen navet­taan, tulee tuo­tan­to­ti­lo­jen ava­jai­sis­ta­kin val­ta­va ylei­sö­ta­pah­tu­ma. Niin kävi myös tan­ni­la­lai­sel­la Kan­nia­lan tilal­la, jon­ne tal­ven mit­taan nous­see­seen Vana-val­mis­na­vet­taan saa­pui tutus­tu­maan val­ta­va mää­rä väkeä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tänään vii­mei­nen ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Edus­kun­ta­vaa­lien vii­mei­nen ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä on tänään tiis­tai­na. Maa­nan­tai­aa­muun men­nes­sä koko maas­sa ennak­koon oli käy­nyt äänes­tä­mäs­sä 22,4 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ladul­le Jak­ku­ky­län mes­ta­ria muis­tel­len

Iijoen tör­mäl­lä Jak­ku­ky­läs­sä asu­neen mes­ta­ri­hiih­tä­jä Kal­le Jus­si­lan ( 10.10.1869–5.9.1951) muis­tok­si hiih­det­tiin Yli-Iis­sä latu­ret­ki. Lau­an­tai­ses­sa vesi- ja rän­tä­sa­tees­sa ladul­le uskal­tau­tui mur­to­maa­hiih­don eks­per­tin jalan­jäl­jil­le rei­lut 20 hiih­tä­jää. Ei Kal­le Jus­si­la­kaan kaih­ta­nut olo­suh­tei­ta, vaan useim­min hän teki mat­kat kil­pai­lu­pai­koil­le­kin hiih­täen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus