Yli-Ii

Akuut­ti­vas­taa­no­toil­la hoi­de­taan kesän ajan vain kii­reel­li­set asiat

Hyvin­voin­ti­kes­kus­ten akuut­ti­vas­taa­no­toil­la hoi­de­taan kesän ajan 2.8. saak­ka vain kii­reel­li­set asiat. Akuut­ti­vas­taa­no­tol­le voi tul­la ilman ajan­va­raus­ta. Suo­sit­te­lem­me tule­maan akuut­ti­vas­taa­no­tol­le aamu­päi­vän aika­na.…

Lue lisää
Kie­pil­le pyö­räl­lä tai jal­kai­sin

Yli-Iis­­sä tiis­­tai-ilta­­na toteu­tet­tu Kie­ri­kin kiep­pi -kun­toi­lu­ta­pah­tu­ma ker­toi omal­ta osal­taan, että pie­nem­pien tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä ollaan hil­jal­leen mat­kal­la koh­ti nor­maa­lim­paa aikaa. Osal­lis­tu­jia.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Luon­non­va­ra­kes­kus sel­vit­tää Suo­men ensim­mäi­sen ohjausai­dan toi­mi­vuut­ta

Luon­non­va­ra­kes­kus (Luke) tut­kii lohen vael­lus­poi­kas­ten ohjaa­mi­seen tar­koi­te­tun kel­lu­van ohjausai­dan toi­mi­vuut­ta Iijoen Haa­pa­kos­ken vesi­voi­ma­lai­tok­sen ylä­ka­na­vas­sa kesä­kuus­sa. Haa­pa­kos­kel­le vii­me kesä­nä asen­net­tu noin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus