Yli-Ii

Poh­jois-Suo­mes­ta ei euroe­dus­ta­jaa – Veh­ka­pe­rä kah­mi Ran­ta­poh­jan alu­een äänet

Euro­vaa­lien voit­ta­jak­si Suo­mes­sa nousi kokoo­mus 20,8 pro­sen­til­la anne­tuis­ta äänis­tä, jol­la puo­lue sai kol­me edus­ta­jaa euro­par­la­ment­tiin. Vih­reät nousi toi­sek­si 16 pro­sen­til­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-iiläi­set ja kau­pun­gin­joh­to jut­tusil­la

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la sekä muu­ta­kin kau­pun­gin vir­ka­mies­joh­toa jal­kau­tui vii­me vii­kol­la Yli-Iihin. Kir­jas­to­ta­lol­la pää­si­vät yli-iiläi­set jaka­maan kuvaan­nol­li­sia risu­jaan ja ruusu­jaan viran­hal­ti­joi­den tie­toi­suu­teen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 21

Hau­ki­pu­das

Ma: kel­tai­nen broi­le­ri­kas­ti­ke, rii­si, salaat­ti­se­koi­tus, kesä­kur­pit­sa, quorn-kas­vis-cur­ry­kas­ti­ke. Ti: jau­he­li­ha-kaa­li­laa­tik­ko, puo­luk­ka­sur­vos, pork­ka­na­raas­te, kas­vis-kaa­li­laa­tik­ko. Ke: man­te­li­ka­la, peru­na­so­se , puna­juu­ri-ome­na-pur­jo­sa­laat­ti, kas­vis­pih­vi. To: pinaat­ti­keit­to, rii­si­pii­rak­ka, kanan­mu­na, hedel­mä. Pe: maka­ro­ni­laa­tik­ko, juu­res­raas­te, läm­min lisä­ke, soi­ja-maka­ro­ni­laa­tik­ko.

Hau­ki­pu­taan lukio, Län­si­tuu­li, Yli-Ii

Ma: jau­he­li­ha­pih­vi, kas­vis­pih­vi, peru­na­so­se, pork­ka­na­raas­te. Ti: liha­stro­ga­noff, kik­her­ne-kas­viscur­ry, peruna/täysjyväriisi/ohra, viher­sa­laat­ti. Ke: broi­le­ri-juu­res­keit­to, yrt­ti­nen papu-kas­vis­keit­to, tuo­re­kurk­ku­vii­pa­le, tomaat­ti­vii­pa­le, hedel­mä­rah­ka. To: lohi­kiusaus, quorn-juu­res­kiusaus, kaa­li­sa­laat­ti. Pe: mak­ka­ra-/nak­ki­kas­ti­ke, här­kä­pa­pu­kas­ti­ke, peruna/täysjyväriisi, viher­sa­laat­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Työ­ura rak­kaan soit­ti­men ääres­sä päät­tyy – Yli-Iin kant­to­ri Anja Hyy­ry­läi­nen jää eläk­keel­le Kii­min­gin seu­ra­kun­nas­ta

Vir­si­kir­ja pii­ron­gin pääl­lä. Pie­nen tytön sor­met näp­päi­le­vät pöy­dän pin­taa sävel­tä etsies­sään. Seit­sen­vuo­tias Anja on tul­lut kou­lus­ta kotiin Poh­­jois-Kar­­ja­­lan Rääk­ky­läs­sä ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTeks­ta­rit 3.5.

Nyt kun on saa­tu Jää­lis­tä Hönt­tä­mä­leen kun­toi­lu­reit­ti, niin ohjeis­ta­kaa­pa mopo­poi­kien ja -tyt­tö­jen van­hem­mat lap­sian­ne, ettei tuo kun­to­pol­ku ole tar­koi­tet­tu mopoi­luun.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rin­ta­ma­ve­te­raa­niyh­dis­tys lak­kau­tet­tiin Yli-Iis­tä– Vete­raa­ni­päi­vää juh­lit­tiin arvok­kaas­ti

Yli-Iin Rin­ta­ma­ve­te­raa­nit ry lak­kau­tet­tiin per­jan­tai­na kan­sal­li­sen vete­raa­ni­päi­vän juh­lan päät­teek­si pide­tys­sä yleis­ko­kouk­ses­sa. Kokous oli muo­dol­li­nen pää­tös yhdis­tyk­sel­le, lak­kaut­ta­mis­pää­tös teh­tiin aiem­min kevääl­lä joh­to­kun­nan kokouk­ses­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus