Yli-Ii

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 8

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: liha­stro­ga­noff, kei­te­tyt peru­nat, kaa­­li-papri­­ka-per­­sil­­ja­­sa­­laat­­ti, kas­­vis-soi­­ja­­stro­­ga­­noff. Ti: broi­le­ri­pyö­ry­kät, cur­ry­kas­ti­ke, rii­si, jää­­vuo­­ri-tomaat­­ti­­sa­­laat­­ti, mus­ta­he­ruk­ka­hil­lo, kas­vis­pyö­ryk­kä. Ke: kah­den kalan keit­to, tuo­re­pa­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 7

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: bolog­ne­se­kas­ti­ke, perunat/pasta, viher­­sa­­laat­­ti-her­­ne-kur­­pit­­sa­­sa­­laat­­ti, här­­kä­­pa­­pu-bolog­­ne­­se­­kas­­ti­­ke. Ti: kan­sal­li­nen kala­keit­to­päi­vä: kala­keit­to itä­mai­seen tapaan, tuo­re­pa­la, leik­ke­le, kas­vis­keit­to itä­mai­seen tapaan. Ke: broi­­le­­ri-tomaat­­ti-basi­­li­­ka­­kas­­ti­­ke,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-Iin Mar­tat juh­li­vat jär­jes­töään

Yli-Iin Mar­tat juh­lis­ti­vat vii­me tors­tai­na omal­ta osal­taan tär­ke­ää 120-vuo­tis­juh­laa asi­aan­kuu­lu­vil­la tavoil­la. Juh­la­vä­keä Tale­pin tiloi­hin saa­pui kut­sua nou­dat­taen 21 Mart­taa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tal­vi­ta­pah­tu­man onnis­tu­mi­nen ilah­dut­ti

Yli-Iin kun­ta­lai­syh­dis­tys ja avan­to­uin­tiak­tii­vit pis­ti­vät Yli-Iin möl­jäl­le pys­tyyn tal­vi­ta­pah­tu­man, jon­ka moni­puo­li­nen ohjel­ma sisäl­si muun muas­sa hoi­jak­ka­kyy­tiä, poroa­je­lua ja pulk­ka­mä­keä. Kiin­nos­tu­neet pää­si­vät myös kokei­le­maan läs­ki­pyö­räl­lä aja­mis­ta, ja nuo­tiol­la­kin viih­dyt­tiin mak­ka­ran­pais­tos­sa sekä kah­vit­te­le­mas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Tie­kiis­tas­ta seu­ra­si tuo­mio koti­rau­han rik­ko­mi­ses­ta

Kesä­mö­kin piha-alu­een läpi kul­ke­van rasi­te­tien luvat­to­mas­ta käy­tös­tä seu­ra­si kah­del­le yli-iiläi­sel­le tuo­mio koti­rau­han rik­ko­mi­ses­ta. Hovioi­keus arvioi pää­tök­ses­sään vapaa-ajan­kiin­teis­tön omis­ta­jan koti­rau­han suo­jaa ja joka­mie­hen kul­ke­mi­soi­keu­den rajo­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vapaa­eh­toi­set oppi­laat ja Lear­ning stu­dio –luok­ka esit­te­li­vät toi­min­taan­sa

Ran­ta­poh­jan jutus­sa 17.1. ker­rot­tiin Yli-Iin kou­lun uuden Lear­ning stu­dion ava­jai­sis­ta ja Tule­vai­suu­den kou­lu -tapah­tu­mas­ta. Ilmes­ty­mi­sen jäl­keen toi­mi­tuk­seen otti yhteyt­tä hen­ki­lö, joka ihmet­te­li, mil­lä perus­teel­la oppi­laat oli tuo­na päi­vä­nä vali­koi­tu kou­lua edus­ta­maan ja onko kou­lul­la kah­den ker­rok­sen väkeä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Alue­kult­tuu­ri nos­taa esiin aito­ja vah­vuuk­sia, ihmi­siä ja tari­noi­ta

Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­ja Samu Fors­blom myön­tää, että taan­noi­nen kun­ta­lii­tos aiheut­ti sen, että kult­­tuu­­ri- ja tapah­­tu­­ma-avus­­tuk­­set eivät seu­ran­neet liit­ty­vien kun­tien muka­na Oulun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus