Haukipudas


Polii­si­päi­vys­tys poik­keuk­sel­li­ses­ti Haukiputaalla

Oulun kes­kus­tan polii­sia­se­man asia­kas­pal­ve­lut ava­taan uudes­sa osoit­tees­sa Kirk­ko­ka­tu 13:ssa kes­ki­viik­ko­na 20.1. Muut­toa ennen polii­si­päi­vys­tys pal­ve­lee poik­keuk­sel­li­ses­ti Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­mal­la 16.–19.1. Lupa­pal­ve­lut ovat sul­jet­tu­na 18–19.1. Lupa­pal­ve­lut ja polii­si­päi­vys­tys sul­je­taan per­jan­tai­na 15.1. poik­keuk­sel­li­ses­ti jo kel­lo 15.


Asu­ka­sil­lat virtuaalisesti

Asu­ka­sil­lat alka­vat tam­mi­kuus­sa. Kokouk­set jär­jes­te­tään koro­na­ti­lan­teen takia vir­tu­aa­li­ses­ti Team­sin väli­tyk­sel­lä ver­kos­sa. Ensim­mäi­sek­si on vuo­ros­sa Mar­tin­nie­men ja Halo­sen­nie­men asu­ka­sil­ta tors­tai­na 14.1.…


Tilaon­gel­mis­ta huo­li­mat­ta Oulun polii­si­lai­tok­sel­la menee hyvin, sanoo uusi polii­si­pääl­lik­kö Mika Hei­ni­lä – Lisä­vah­vis­tus­ta har­vaan asu­tul­le alu­eel­le, lähi­po­lii­si­toi­min­taa ja polkupyöräpoliiseja

Oulun ja Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­mien sisäil­maon­gel­mis­ta joh­tu­vat toi­mi­ti­laon­gel­mat oli­vat Mika Hei­ni­läl­lä hyvin tie­dos­sa, kun hän aloit­ti Oulun polii­si­lai­tok­sen polii­si­pääl­lik­kö­nä elo­kuus­sa. Hän oli viras­sa ensin kol­men kuu­kau­den sijai­suu­den, jon­ka jäl­keen hänet valit­tiin mar­ras­kuun alus­ta vii­den vuo­den mää­rä­ai­kai­seen virkaan. 


Vau­vo­ja

Mari Kal­lio­rin­ne ja Alek­si Tii­ro Iis­tä sai­vat esi­kois­po­jan 22.12.2020. Pojan syn­ty­mä­mi­tat oli­vat 3 090 gram­maa ja 50 senttiä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tal­vi­tie Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien yhdyshenkilöksi

Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien ýhdys­hen­ki­lök­si vuo­del­le 2021 on valit­tu oulu­lai­nen Mari-Lee­na Tal­vi­tie (kok.). Vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat valit­se­vat vuo­sit­tain kes­kuu­des­taan yhdys­hen­ki­lön, joka koor­di­noi alu­een kan­san­edus­ta­jien yhtei­siä tapaa­mi­sia ja kan­nan­ot­to­ja. Vuon­na 2020 teh­tä­väs­sä toi­mi raa­he­lai­nen Han­na-Lee­na Mat­ti­la (kesk.)

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus