Hau­ki­pu­das

Raha­pe­lit viik­ko 10

Lot­to: 7, 16, 18, 29, 35, 37, 38. Lisä­nu­me­ro: 26. Plus­nu­me­ro: 25. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 1 kpl 5 000 000 e, 6+1 oikein 108 039,70 e, 6 oikein 2 787,40 e, 5 oikein 66,70 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e.

Viking Lot­to: 1, 6, 22, 23, 28, 32. Viking­nu­me­ro: 7. Plus­nu­me­ro: 8. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein – kpl, 6+0 oikein 1 kpl 276 121,00 e, 5+1 oikein 12 411,70 e, 5+0 oikein 1 171,70 e, 4+1 oikein 44,00 e, 4+0 oikein 24,60 e, 3+1 oikein 7,90 e, 3+0 oikein 4 e.

Euro­jack­pot: 4, 29, 30, 31, 45. Täh­ti­nu­me­rot: 1, 7. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 4 kpl 503 234,70 e, 5+0 oikein 101 492,70 e, 4+2 oikein 4 468,20 e, 4+1 oikein 312,50 e, 4+0 oikein 121,20 e, 3+2 oikein 69,00 e, 2+2 oikein 24,10 e, 3+1 oikein 21,40 e, 3+0 oikein 7,20 e, 1+2 oikein 10,70 e, 2+1 oikein 8,90 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 3 2 0 6 0 4 5. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 9 3 6 3 4 3 9. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 6 5 6 0 1 9 3 . Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 111 121 211 X21X. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 5 kpl 100 000,00 e, 12 oikein 867,80 e, 11 oikein 46,60 e, 10 oikein 10,30 e.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ina­ri­lai­soh­jaa­ja tart­tui Sofi Oks­a­sen teks­tiin

Sofi Oks­a­sen romaa­niin poh­jau­tu­va Baby Jane kuu­luu tämän kevään kiin­nos­ta­vim­piin koti­mai­siin. Menes­tys­kir­jai­li­jan vuon­na 2002 ilmes­ty­neen kir­jan elo­ku­va­ver­sio­ta ei kui­ten­kaan suot­ta kan­na­ta ver­ra­ta Ant­ti J. Joki­sen sota­draa­maan Puh­dis­tus (2012), sil­lä täl­lä ker­taa kysees­sä on pal­jon arki­sem­pi, mut­ta sitä­kin vai­kut­ta­vam­pi draa­mae­lo­ku­va.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Val­mis­te­lu­työ voi­daan hyö­dyn­tää

Maa­kun­ta- ja sote­uu­dis­tuk­sen val­mis­te­lu aje­taan alas maa­kun­nis­sa ja muis­sa orga­ni­saa­tiois­sa uudis­tuk­sen ja koko hal­li­tuk­sen kaa­dut­tua per­jan­tai­na. Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta- ja sote-uudis­tuk­sen val­mis­te­lua ohjaa­va joh­to­ryh­mä kokoon­tuu tänään tiis­tai­na kes­kus­te­le­maan tilan­tees­ta ja jat­koas­ke­lis­ta. Lisäk­si minis­te­riöt ohjeis­ta­vat lähiai­koi­na maa­kun­tien val­mis­te­luor­ga­ni­saa­tioi­ta kevään aika­tau­luis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Van­hus­ten­huol­lon val­von­taa tehos­tet­tu

Van­hus­ten­hoi­to on nous­sut huo­le­nai­heek­si hoi­va­ko­deis­sa ilmen­nei­den epä­koh­tien vuok­si. Alue­hal­lin­to­vi­ras­tois­sa (AVI) asia näkyy lisään­ty­nei­nä kan­te­lui­den mää­rä­nä ja mui­na yhtey­den­ot­toi­na. Koko maas­sa teh­tiin vii­me vuon­na 138 van­hus­ten hoi­va­pal­ve­lui­hin liit­ty­vää kan­te­lua. Tänä vuon­na nii­tä teh­tiin kuu­den ensim­mäi­sen vii­kon aika­na 75, joi­den lisäk­si on teh­ty 110 epä­koh­tail­moi­tus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Suu­ret kii­tok­set Iin Ter­veys­a­se­man hen­ki­lö­kun­nal­le saa­mas­ta­ni hyväs­tä pal­ve­lus­ta. Aurin­kois­ta kevät­tä ja jak­sa­mis­ta kai­kil­le. PS Jätet­tyä­ni soit­to­pyyn­nön, minul­le soi­tet­tiin 2–3 tun­nin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jas­ta 8.2.1979: Pii­ka on läh­dös­sä pal­ve­lus­pai­kas­taan. Hyväs­tel­ty­ään isän­tä­väen hän muis­taa talon koi­ran ja kumar­tuu pöy­dän alla makaa­vaa koi­ran ja sanoo:.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 11

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: itä­mai­nen broi­le­ri­kas­ti­ke, rii­si, kaa­­li-per­­sil­­ja-mus­­ta­­he­­ruk­­ka­­sa­­laat­­ti, hedel­mäi­nen kas­vis­kas­ti­ke. Ti: kala­keit­to, tuo­re­pa­la, juus­to, kas­vis­keit­to. Ke: jau­­he­­li­­ha-peru­­na­­so­­se­­laa­­tik­­ko, puna­kaa­li­sa­laat­ti, kas­vis­vuo­ka. To: pinaat­ti­keit­to,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus