Haukipudas

Hau­ki­pu­das­ta yläil­mois­ta koti­seu­dun kunniaksi

Kuvaus­tii­mi Hap­po­nen-Lie­vet­mur­su on kuvan­nut pal­jon videoi­ta eten­kin Hau­ki­pu­taan, Iin ja Oulun alueelta.

– Muka­na on aluei­den kes­kus­to­ja, mut­ta olem­me len­nel­leet myös taa­ja­mien ulko­puo­lel­la. Olem­me kuvan­neet asui­nym­pä­ris­tö­jä, vesi­nä­ky­miä, luon­toa ja ajan­koh­tai­sia raken­nus­pro­jek­te­ja kuten sil­ta­työ­maa­ta Joki­ky­läs­sä. Har­ras­tus­ta var­ten meil­lä on hyvä kuvaus­ka­lus­to ja edi­toin­ti­lait­teet, ker­too Happonen.

Koke­mus­ta kuvaa­mi­ses­ta heil­lä on useil­ta vuosilta. 

– Kun antaa pik­kusor­men, menee hel­pos­ti koko käsi, kuvai­lee Happonen.

Lue lisää


Vir­pi­nie­mes­sä gol­fat­tiin hyvän asian puolesta

Vir­pi­nie­mes­sä lau­an­tai­na pela­tus­ta Oulu All Stars Cha­ri­ty Gol­fis­ta kerä­tys­tä 100 000 euron potis­ta 95 pro­sent­tia lah­joi­tet­tiin Hope ry Oulun alu­een toi­min­taan ja vii­si pro­sent­tia meni golf­ju­nio­rei­den tuke­mi­seen. Tapah­tu­man isän­tä ja Pelaa ja Pelas­ta ry:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Saka­ri Souk­ka ker­toi tapah­tu­ma­päi­vän aamu­na, että keräys­ta­voi­tet­ta ei ole ase­tet­tu ja päi­vän tar­koi­tus on pitää haus­kaa hyväs­sä porukassa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMau­no Han­he­la suun­nis­ti MM-kultaa

Hau­ki­pu­taa­lai­nen vete­raa­niur­hei­li­ja, Hau­ki­pu­taan Hei­ton Mau­no Han­he­la on kas­vat­ta­nut jäl­leen MM-mita­­li­­ti­­li­ään. Hän suun­nis­ti kul­taa suun­nis­tuk­sen vete­raa­nien maa­il­man­mes­ta­ruus­ki­sois­sa Unka­ris­sa elo­kuun alus­sa sar­jas­sa M75A.…