Hau­ki­pu­das

Oulun tur­ve­lin­jauk­ses­ta kun­nal­lis­va­li­tus

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­te­tut ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­net Juha Hui­ka­ri (kesk.) ja Matias Oja­leh­to (kesk.) ovat teh­neet kun­nal­lis­va­li­tuk­sen Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen teke­mäs­tä lin­jauk­ses­ta, jos­sa tode­taan, että tur­peen ener­gia­käy­tön on loput­ta­va jo vuo­teen 2040 men­nes­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Taka­tal­vi vii­väs­tyt­tää hau­taus­mai­den kevät­töi­tä

Oulun ev.lut. seu­ra­kun­tien hau­taus­mai­den kevät­työt ja kiin­teis­tö­jen piha-aluei­den sii­vouk­set ovat myö­häs­sä. Hau­taus­maat ja piha-alu­eet on usein ehdit­ty sii­vo­ta äitien­päi­vään men­nes­sä, mut­ta tänä vuon­na taka­tal­vi on vii­väs­tyt­tä­nyt töi­den aloit­ta­mis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kau­ko­kul­keu­tu­nut sii­te­pö­ly aiheut­taa oirei­ta jopa epä­suo­rien kon­tak­tien kaut­ta

Kevään ensim­mäi­set aller­gia­oi­reet aiheu­tu­vat taval­li­ses­ti leh­ti­pui­den sii­te­pö­lys­tä. Niin kut­su­tun kau­ko­kul­keu­man joh­dos­ta her­kim­mät aller­gi­kot saa­vat oirei­ta jo hyvin aikai­sin kevät­tal­vel­la. Bal­tias­ta, Ruot­sis­ta ja Tans­kas­ta asti kul­keu­tu­vaa sii­te­pö­lyä on havait­tu aina­kin Tam­pe­reen kor­keu­del­la asti. Turun mit­taus­a­se­mal­la on teh­ty havain­to­ja jopa Sak­sas­ta saak­ka kul­keu­tu­nees­ta sii­te­pö­lys­tä. Kau­ko­kul­keu­ma on mah­dol­lis­ta leh­ti­pui­den sii­te­pö­lyn hyvien lei­jun­tao­mi­nai­suuk­sien vuok­si, mut­ta se ei vie­lä yksin rii­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nina Åström kon­ser­toi Kii­min­gis­sä ja Hau­ki­pu­taal­la

Nina Åström on yli kirk­ko­kun­ta­ra­jo­jen suo­sion saa­vut­ta­nut muusik­ko, lau­lun­te­ki­jä ja artis­ti, joka on esiin­ty­nyt mil­joo­nil­le kuu­li­joil­le kol­mes­sa­kym­me­nes­sä maas­sa. Hän on teh­nyt vuo­sien aika­na yhteen­sä noin sata lau­lua ja levyt­tä­nyt 15 CD-levyä. Hän on myös kul­ta­le­vy­lau­la­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHau­Pan sar­ja-avaus tus­kai­nen

Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue koki kar­vaan pet­ty­myk­sen Kol­mo­sen avauk­ses­saan. Vir­pi­nie­mes­sä pela­tus­sa otte­lus­sa vie­rai­li­ja Sodan­ky­län Pal­lo otti voi­ton (0–2) 0–2 luke­min. Otte­lu.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ook­ko nää kuul­lu 3.5.

Sota-aika­­na oli ker­ran eräs ame­rik­ka­lai­nen vie­rai­lul­la pää­siäi­se­nä Suo­mes­sa. Ruo­­ka-aika­­na oli sit­ten mäm­miä jäl­ki­ruo­ka­na. Pääs­ty­ään koti­maa­han­sa hän antoi tie­dok­si että Suo­meen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHar­taus: Uskal­la luot­taa

Kevät on sii­tä upe­aa aikaa, että kaik­ki tapah­tuu ilman omaa teke­mis­tä­ni. Lumet sula­vat ilman jat­ku­vaa lapioi­mis­ta. Toki pihan lait­ta­mi­nen kevät­kun­toon.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus