Hau­ki­pu­das

Hau­Pan nai­set niuk­kaan tap­pioon

Lau­an­tai­na Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­hal­lis­sa pelat­tu otte­lu Hau­­Pa-ONS päät­tyi koti­jouk­ku­een 1–2 -tap­pioon. Avaus­jak­sol­la näh­dään tasais­ta vään­töä oulu­lais­jouk­kuei­den välil­lä ja tilan­tei­ta syn­tyy molem­piin…
Ren­kaat alle ja vil­kut pääl­le

Ran­ta­poh­jas­ta 8.10.1981: Uima­kou­lus­sa opet­ta­ja kysyi oppi­lail­ta, mitä he osaa­vat uida. Yksi ker­toi osaa­van­sa uida koi­raa, toi­nen taas osa­si käsi­poh­jaa. Sil­loin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus