Hau­ki­pu­das

San­ta­hol­man pii­pul­le pur­ku­lu­pa

Oulun kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kun­ta hyväk­syi ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nan hake­man San­ta­hol­man pii­pun pur­ka­mis­lu­van kokouk­ses­saan 20.3. San­ta­hol­ma Oy:n Joki­ran­nan sahas­ta on jäl­jel­lä piip­pu Hau­ki­pu­taan San­ta­hol­mal­la. Piip­pu on 103 vuot­ta van­ha ja se on ollut käyt­tä­mät­tö­mä­nä 50 vuot­ta. Pii­pun kor­keus on 29 met­riä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 14

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: liha­stro­ga­noff, kei­te­tyt peru­nat, kaa­­li-papri­­ka-per­­sil­­ja­­sa­­laat­­ti, kas­­vis-soi­­ja­­stro­­ga­­noff. Ti: broi­le­ri­pyö­ry­kät, cur­ry­kas­ti­ke, rii­si, jää­­vuo­­ri-tomaat­­ti­­sa­­laat­­ti, mus­ta­he­ruk­ka­hil­lo, kas­vis­pyö­ryk­kä. Ke: kah­den kalan keit­to, tuo­re­pa­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

HaHe:n edus­tuk­sen nai­sil­le val­ta­va pet­ty­mys

Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nai­set läh­ti­vät kovin odo­tuk­sin Sei­nä­joel­le ris­tiin­kar­sin­ta­pe­lei­hin. Alla oli mel­kein täy­del­li­nen Poh­jois-Suo­men loh­kon run­ko­sar­jan voit­to. Pit­kät peli­mat­kat eikä tau­koa, mut­ta sii­hen oli totut­tu jo aiem­pa­na kau­te­na. Tie­dos­sa oli, että pelit kove­ne­vat, mut­ta sii­hen­kin oltiin val­mis­tau­dut­tu. Oltiin­han edel­li­se­nä kau­te­na pääs­ty lop­pu­kar­sin­toi­hin saak­ka, joten sys­tee­mi oli nyt tutum­pi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Eero Tapio -tur­naus on TUL100-tapah­tu­ma

Hau­ki­pu­taan Heit­to jär­jes­tää perin­tei­sen Eero Tapio –pai­ni­tur­nauk­sen  lau­an­tai­na 30.3. kel­lo 12 alkaen Jatu­lin lii­kun­ta­sa­lis­sa. Tur­nauk­sen avaa Oulun lii­kun­ta­joh­ta­ja Nii­na Epäi­lys.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 25.3.2019

Kysy­myk­set Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä tuli­vat Suo­mes­sa käyt­töön E-pil­­le­­rit? Mikä maa­pal­lon geo­lo­gi­nen ker­ros voi­si olla nimen­sä puo­les­ta lap­si­per­heil­le tut­tu? Mis­sä maas­sa on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Hau­ki-uin­nit oli­vat suu­rem­mat kuin kos­kaan — Hau­ki­pu­taan Hei­ton Han­nu Sai­kan­mä­ki ei ymmär­rä Lin­nan­maan uima­hal­lin raken­ta­mis­ta

Hau­ki­pu­taan Hei­ton uin­ti on ollut sel­väs­sä kas­vus­sa vii­meis­ten vuo­sien ajan. Täl­lä het­kel­lä lisens­siui­ma­rei­ta on noin 60 ja eri tasoi­sia uima­rei­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 13

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: mak­ka­ra­kas­ti­ke, peru­nat, viher­­sa­­laat­­ti-her­­ne-kur­­pit­­sa­­sa­­laat­­ti, här­kä­pa­pu­kas­ti­ke. Ti: lohi­pyö­ry­kät, peru­na­so­se, kaa­­li-pur­­jo-puna­­juu­­ri­­sa­­laat­­ti, kas­vis­pyö­ry­kät. Ke: broi­­le­­ri-tomaat­­ti­­ba­­si­­li­­ka­­kas­­ti­­ke, rii­si, jää­­vuo­­ri-kesä­­kur­­pit­­sa-mais­­si­­sa­­laat­­ti, tofu-tan­­doo­­ri­­kas­­ti­­ke. To: jau­he­li­ha­keit­to, tuo­re­pa­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Muu­tos on mah­dol­li­suus, ei pelk­kä vai­keus

Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­taa kak­si vuot­ta joh­ta­nut Juha Sipo­la on poh­ti­nut 50-vuo­tis­päi­vän­sä kyn­nyk­sel­lä muu­tos­ta ja sen vai­keut­ta. – Nykyi­nen elä­män­mal­lim­me vaa­tii uudis­ta­mis­ta kai­kil­la osa-alueil­la ja on koko ihmis­kun­nan tule­vai­suu­den kan­nal­ta vält­tä­mä­tön­tä. Mitä myö­hem­min muu­tok­siin läh­de­tään, sitä haas­teel­li­sem­mik­si ne koi­tu­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus