Yleisö

Hyvin­voin­tia­lu­een mahdollisuudet

Saam­me tam­mi­kuus­sa his­to­riam­me ensim­mäi­set alue­vaa­lit. Täs­sä vali­taan maa­kun­nal­li­nen val­tuus­to, joka vas­taa nykyi­ses­tä eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta sekä alu­eem­me 30 kun­nan tähän asti hoi­ta­mas­ta perus­ter­vey­den­hoi­dos­ta sekä sosi­aa­li­toi­mes­ta. Myös pelas­tus­lai­tos uudistuu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Sinä rauk­ka­mai­nen pys­sy­mies, joka hiip­pai­lit Tan­ni­lan Por­kan­nie­mel­lä ja ammuit koti­kis­san piha-alu­eel­la. Onko sul­la omaa­tun­toa ollen­kaan? Häpiä veikkosten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Alue­vaa­lit ovat myös sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen vaalit

Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa alue­vaa­leis­ta koros­tuu ter­vey­den­huol­to ja miten se tule­vai­suu­des­sa jär­jes­te­tään. Aivan lii­an vähäl­le huo­miol­le ja kes­kus­te­lul­le ovat jää­neet sosi­aa­li­pal­ve­lut, jois­ta myös tule­va hyvin­voin­tia­lue vas­taa. Alue­vaa­lit eivät ole siis pel­käs­tään ter­veys­vaa­lit ja itse asias­sa sosi­aa­li­huol­to työl­lis­tää tule­vil­la hyvin­voin­tia­lueil­la enem­män ammat­ti­lai­sia kuin terveydenhuolto.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääOman kylän tuho

Olen seu­ran­nut tyr­mis­ty­nee­nä, kun oman kylän met­sä­no­mis­ta­jat ovat teh­neet innol­la maan­vuo­kra­so­pi­muk­sia kym­me­nis­tä tuu­li­myl­lyis­tä Yli-Olha­vaan. Huo­mioi­mat­ta on jää­nyt tule­vat säh­kö­lin­jat, nii­den alle jää­vä maa-ja met­sä menee “lah­joi­tuk­se­na” tuu­li­myl­ly­jen rakentamisessa.


Teks­ta­rit

Kii­tos Unoh­tu­mat­to­mat tan­got tans­si-ja kon­sert­ti-illas­ta Yli­kii­min­gin Vesai­sen­lin­nal­la 30.10.2021. Tai­ta­vat tan­gon tul­kit­si­jat Päi­vi, Tert­tu, Jus­si ja Paa­vo olet­te tähtiä.


Joki­ran­nan kou­lun suunnitelmista

Ran­ta­poh­jas­sa oli 28. loka­kuu­ta jut­tu var­hais­kas­va­tuk­sen kuri­muk­ses­ta. Jo ennen leh­des­sä jul­kis­tet­tua suun­ni­tel­maa var­hais­kas­va­tuk­sen ammat­ti­lai­set ovat ilmais­seet huo­len­sa resur­soin­nin ja tilasuunnitelmien.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus