Kolum­nit

Har­taus: Aal­to

Aal­to kuu­los­taa ame­rik­ka­lai­sen elo­ku­van nimel­tä. Sii­nä elo­ku­vas­sa maa­il­maa uhkai­si jokin paha, ulkoa tule­va, jokin selit­tä­mä­tön sai­raus, jokin tun­te­ma­ton uhka. Alun…

Lue lisää

Uusi nor­maa­liar­ki

Ran­ta­poh­ja Toi­mi­tus Kolum­nit …tai­taa olla aika usein mai­nit­tu lausah­dus nykyi­sin. Ja tot­ta­han se on, että sen kans­sa me nyt jokai­nen…


Rent­ta­he­lek­ku: Yhtä pii­rak­kaa ker­ral­laan

Tulim­ma mökil­tä. Autos­sa kak­si täyt­tä ja puo­li­kas jugurt­tiäm­pä­ril­lis­tä mus­tik­kaa. Minä leuh­ka­na len­nä­tin ämpä­rit köö­kin pöy­däl­le. On ensim­mäi­sen nisu-mus­­tik­­ka­­pii­­ra­­kan aika. Näin…Har­taus: Huip­pu­ko­ke­muk­sia

Nime­tön rip­pi­kou­lu­lai­nen kysyi hen­ki­lö­koh­tais­ten Juma­la­ko­ke­mus­ten perään kysy­mys­laa­tik­koon jät­tä­mäs­sään kysy­myk­ses­sä. Juma­la­ko­ke­muk­set oli­vat joh­da­tus­ta ja rukous­vas­tauk­sia, koke­muk­sia suu­rem­man kan­na­tel­ta­va­na ole­mi­ses­ta. Koke­mus on…