Abit jät­ti­vät kou­lun­pen­kin, van­hat tans­si­vat valtaan

Haukiputaan lukion "vanhat" vauhdissa. JäŠlleen näŠhtiin upea kattaus tanssiesityksiŠä ja tanssipareja.

Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin lukion abit juh­li­vat penk­ka­rei­ta tors­tai­na. Per­jan­tai­na puo­les­taan lukioi­den toi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat tans­si­vat kou­lun van­him­mik­si. Juh­la­hu­mus­ta pää­si naut­ti­maan myös ylei­sö, sil­lä penk­ka­ria­je­lut kier­si­vät perin­tei­ses­ti pit­kin kyliä ja kou­lu­ja. Penk­ka­reil­la eli pen­kin­pai­na­jai­sil­la on jo yli 100-vuo­ti­nen perin­ne. Juh­la­hu­muun kuu­luu pukeu­tu­mi­nen ja humo­ris­ti­set julis­teet, joil­la iske­tään ajan her­moon. Van­ho­jen tans­seis­sa näh­tiin tänä­kin vuon­na toi­nen toistaan… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus