Haukipudas

Kyläyh­dis­tys vaa­tii hal­lin­to-oikeu­del­ta Joki­ky­län kou­lun lak­kaut­ta­mis­pää­tök­sen kumoa­mis­ta

Joki­ky­län kyläyh­dis­tys vaa­tii Poh­­jois-Suo­­men hal­­lin­­to-oikeut­­ta kumoa­maan Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kesä­kuus­sa teke­män pää­tök­sen lak­kaut­taa Joki­ky­län lähi­kou­lu. Kyläyh­dis­tyk­sen hal­­lin­­to-oikeu­­del­­le tänään lähet­tä­mäs­sä vali­tuk­ses­sa kumoa­mis­vaa­ti­mus­ta…

Lue lisää

Hel­le sai man­si­kat kyp­sy­mään käsiin

Ennä­tyk­sel­li­set hel­le­jak­sot ja poik­keuk­sel­li­nen kui­vuus ovat teh­neet kesäs­tä man­si­kan­vil­je­li­jöil­le vai­kean. Poi­min­ta­kausi jäi lyhyek­si, kun man­si­kat kyp­syi­vät nopeam­min kuin nii­tä ehti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tari­nat vei­vät mar­tin­nie­me­läis­po­jan men­nes­sään – 70 vuot­ta täyt­tä­vä Joni Skif­tes­vik ei aio lopet­taa kir­joit­ta­mis­ta

Jo nuo­re­na kir­jo­jen maa­il­mas­ta lumou­tu­nut Jon “Joni” Harald Skif­tes­vik sai innoi­tuk­sen kir­jai­li­jau­ral­leen koti­ky­län­sä värik­käis­tä hah­mois­ta. Skif­tes­vi­kin kir­jat ovat teh­neet Mar­tin­nie­meä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koti­mais­ta rikos­draa­ma­sar­jaa kuvat­tiin Kel­los­sa – “Tari­na on nivok­sis­sa poh­jois­poh­ja­lai­seen mie­len­mai­se­maan”

Tele­vi­sio­sar­jan kuvauk­set herät­ti­vät kes­kus­te­lua Kel­los­sa, kun lii­ken­tee­noh­jaa­jat jou­tui­vat het­kit­täin pysäyt­tä­mään auto­jen kul­kua nuo­ri­so­seu­ran talon ympä­ris­tös­sä. Kai­ken taus­tal­la ensi kevää­nä kuusio­sai­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus