Haukipudas

Hau­Pa pala­si voit­to­jen tiel­le

Hau­ki­pu­taan Pal­lon mies­ten edus­tus­jouk­kue oli lau­an­tai­na tyly isän­tä Rova­nie­me­läi­sel­le Roi Uni­te­dil­le. Koti­jouk­kue takoi aurin­koi­ses­sa sääs­sä pela­tus­sa otte­lus­sa tulos­tau­lul­le luvut 6–0. Run­sas­maa­li­nen voit­to tun­tui makeal­ta vii­me viik­koi­sen kär­ki­kamp­pai­lun jäl­keen, kun Hau­Pa hävi­si Kemi City Fc:lle vii­me het­ken maa­lil­la 1–0.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­Pan nai­sil­le voit­to

Hau­Pan nais­ten voi­to­ton put­ki kat­ke­si, kun lau­an­tai­na 24.8 koto­na kaa­tui Ilves/2. Maa­lin­teon kans­sa tus­kail­leet hau­pa­lai­set osui­vat nel­jä ker­taa vas­tus­ta­jan verk­koon ja Hau­Pan maa­li­vah­ti Essi Kin­nu­nen piti oman maa­lin­sa puh­taa­na. Näin ollen voit­to­lu­vuik­si kir­jat­tiin 4–0.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lem­mik­ki­nä lep­poi­sat kar­va­naa­mat – Hau­ki­pu­taa­lai­set Nina ja Erk­ka Simp­pu­la pitä­vät har­ras­tuk­se­naan ylä­maan­kar­jaa

Ilmas­sa on syk­syn tun­tua ja vet­tä­kin on sata­nut edel­li­syö­nä. Keh­nos­ta­kaan sääs­tä ei kui­ten­kaan tämä pak­su­nah­kai­nen ja tal­vi­sin vie­lä puo­let kar­vai­sem­pi ylä­maan­kar­ja piit­taa käys­ken­nel­les­sään lep­poi­sas­ti Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­van Luu­ke­la High­land -tilan aitauk­ses­sa. Isän­tä Erk­ka Simp­pu­la on tuo­nut sar­vi­päil­le aamu­her­kuik­si lei­pä­pa­lo­ja, joi­ta hamu­tes­saan otuk­set intou­tu­vat otta­maan yhteen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kun­nal­lis­neu­vos Heik­ki Sep­pä­lä täyt­tää 80 vuot­ta: “Nyt ihmet­te­len, miten aika riit­ti kaik­keen”

Heik­ki Sep­pä­lä sanoo hyvin muis­ta­van­sa, kun hänen isän­sä täyt­ti 40 vuot­ta.– Ihan itkua piti vään­tää sau­nan taka­na, kun oli niin van­ha isä. Nyt hän itse täyt­tää 80 vuot­ta, eikä hänes­tä ikä tun­nu pahal­ta. Aika vaan on kulu­nut nopeas­ti kii­rei­ses­sä elä­män rytmissä.Näin jäl­keen­päin Sep­pä­lä ihmet­te­lee, miten aika riit­ti kaik­keen teke­mi­seen ja osal­lis­tu­mi­seen. Ilman puo­li­son ja per­heen jous­ta­vaa ja kan­nus­ta­vaa suh­tau­tu­mis­ta kaik­ki tämä ei oli­si ollut mah­dol­lis­ta.


Ensim­mäi­ses­tä luo­kas­ta jo 71 vuot­ta

Lou­nas­ra­vin­to­la Nyy­man­niin on jo useam­man vuo­den ajan kokoon­tu­nut tii­vis poruk­ka, joka jäse­net ovat tun­te­neet toi­sen­sa jo vuo­des­ta 1948 läh­tien. Tuol­loin he nimit­täin aloit­ti­vat yhdes­sä kan­sa­kou­lun opin­not nyt jo lak­kau­te­tus­sa Par­ku­mäen kou­lus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHar­taus­kir­joi­tus: Ora et labo­ra

Hau­ki­pu­taal­la kun kuun­te­lee eten­kin hau­ta­jai­siin liit­tyen ihmis­ten elä­män­ta­ri­noi­ta, tois­tuu usein sanat ahke­ra, kova työn­te­ki­jä, sisu­kas. Työn­te­ko on ollut van­has­taan iso…


Kes­kus­te­lem­me: Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen akus­tii­kas­ta

Göran Thorn­berg kir­joit­ti hei­nä­kuun lopul­la tämän leh­den kes­kus­te­lem­me -pals­tal­la Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen akus­tii­kas­ta. Pahoit­te­len että vas­ti­ne tulee näin myö­hään mm. lomien takia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­ja­näyt­te­ly Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa

Poh­jois-Poh­jan­maan kir­joit­ta­jat ry on 80-jäse­ni­nen yhdis­tys, joka juh­lii ensi vuon­na 30-vuo­tis­päi­vi­ään. Suu­rin osa jäse­nis­tä koos­tuu uuden Oulun alu­eel­ta, mut­ta jäse­niä on kau­em­paa­kin, kuten Raa­hen ja Pudas­jär­ven alueil­ta.