PUE235- perin­tei­sen tuot­teen puo­les­ta, vel­jek­set kun­nioit­ta­vat perin­teis­tä uuti­soin­tia vaa­te­mal­lis­ton­sa kaut­ta

Veljekset Mika (oik.), Tomi ja Tero) päällään oman mallistonsa paidat ja päähineet. Kuva: Anu kauppila

Tomi, Tero ja Mika Väi­sä­nen ovat Hau­ki­pu­taal­ta kotoi­sin ole­va vel­jes­kol­mik­ko, joka on onnis­tu­nut luo­maan jotain hei­tä itse­ään innos­ta­vaa ja työl­lis­tä­vää. Vel­jek­sis­tä huo­kuu ylpeys hei­dän PUE235 nimeä kan­ta­vas­ta yri­tyk­ses­tään puhut­taes­sa. Tapaan Väi­sä­sen vel­jek­set kah­vin mer­keis­sä, ja pai­kal­le saa­puu kol­me ren­non olois­ta her­ras­mies­tä. PUE235 on ver­kos­sa toi­mi­va vaa­te­tus­yh­tiö, jon­ka vaat­teis­ta huo­kuu kun­nioi­tus perin­tei­tä kun­nioit­ta­vaan taus­tal­la ole­vaa ide­aa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus