Haukipudas

Koo­mik­ko Ilk­ka Kivi Teat­te­ri­kuo­pal­le

Nau­run tasa­pai­nos­ta ja Noin vii­kon uuti­sis­ta tut­tu stand up -koo­mik­ko Iik­ka Kivi teki syk­syl­lä 2019 uran­sa ensim­mäi­sen stand up -soo­lo­kier­tu­een. Suu­ren suo­sion saa­nut kier­tue jat­kuu kevääl­lä 2020 ja saa­puu Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­le ystä­vän­päi­vä­nä per­jan­tai­na 14.2. Esi­tys alkaa kel­lo 19.

Lue lisää

Kul­taa Hau­ki­pu­taal­le

Vete­raa­nien maa­il­man­mes­ta­ruus­ki­sat jär­jes­tet­tiin tänä vuon­na vii­kol­la 3 Itä­val­lan Inns­bruc­kis­sa ja sen ympä­ris­tös­sä kaik­ki­aan 12 tal­vi­la­jis­sa. Osal­lis­tu­jia tapah­tu­mas­sa oli yli 3 000. Suu­rin suo­ma­lais­jouk­ko, noin 50 hen­keä, osal­lis­tui hiih­to­suun­nis­tuk­sen sprint­tiin, pit­käl­le mat­kal­le ja kes­ki­mat­kal­le. Hiih­to­suun­nis­tuk­set suun­nis­tet­tiin See­fel­din alu­eel­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vau­vo­ja

Susan­na Wii­kil­le ja Tomi Veh­ka­pe­räl­le Iihin syn­tyi tome­ra tytär 11.12. Pai­no 3 386g, pituus 49cm. Lau­ra ja Reet­ta sai­vat pik­kusis­kon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Juha Jun­tu­nen aloit­ti Oulun Ener­gia -kon­ser­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja­na

Juha Jun­tu­nen aloit­ti vuo­den­vaih­tees­sa Oulun Ener­gia -kon­ser­nin uute­na toi­mi­tus­joh­ta­ja­na. Hän siir­tyi teh­tä­vään Tech­no­po­lis Oy:stä. Juha Jun­tu­nen saa joh­taak­seen hyväs­sä kun­nos­sa ole­van ja uudis­tu­van yhtiön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro etsii uusia lau­la­jia

Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro toi­voo rivei­hin­sä uusia lau­la­jia. Uuden vuo­den alkaes­sa ja tule­van toi­min­nan käyn­nis­tyes­sä uusil­la tuli­joil­la on hyvä sau­ma tul­la mukaan kuo­roon. Tosia­sia on, että nykyi­set kuo­ro­lai­set ikään­ty­vät, ja jat­ku­vuu­den kan­nal­ta uusien jäsen­ten hank­ki­mi­nen on ajan­koh­tais­ta, tote­aa Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro ry:n vara­pu­heen­joh­ta­ja Erk­ki Jur­ve­lin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTal­vi 1929–1930 oli myös eri­koi­nen

Hau­ki­pu­taa­lai­sel­la Pert­ti Kaa­nil­la on tal­les­sa isoi­sän­sä isän Juho Kaa­nin muis­tiin­pa­no­ja tal­ven sääs­tä vuo­si­na 1929–1930. Tuo tal­vi oli hyvin eri­koi­nen ja saman­kal­tai­nen kuin mitä nyt ele­tään. Ehkä­pä juu­ri sik­si Tom­min­nie­mes­sä asu­nut Juho Kaan (s. 1863, k. 1946) kat­soi aiheel­li­sek­si kir­joit­taa muis­tiin havain­to­jaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vir­pi­nie­men asuk­kaat ovat kyl­läs­ty­neet odot­ta­maan – Nyt odo­te­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton mah­dol­lis­ta muu­tos­ta luo­ki­tus­jär­jes­tel­mään

Vir­pi­nie­men alu­een asuk­kaat ovat vuo­sia vaa­ti­neet kau­pun­gil­ta kaa­va­muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si vaki­tui­sen asu­mi­sen alu­eel­la, mut­ta mitään ei ole tapah­tu­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus