HaukipudasHuu­maan­tu­nee­na ratis­sa

Rat­ti­juo­pu­mus, kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­nen oikeu­det­ta ja huu­mausai­neen käyt­tö­ri­kos pal­jas­tui Hau­ki­pu­taal­la. Polii­si pysäyt­ti 36-vuo­­ti­aan oulu­lais­mie­hen kul­jet­ta­man hen­ki­lö­au­ton tiis­­tai-ilta­­na kel­lo 21.15. Ajo-oikeu­­det­­to­­man kul­jet­ta­jan…


Hau­ki­pu­taan Rin­ta­ma­mies­ve­te­raa­neil­la ehkä vii­mei­nen vuo­si­kym­men­juh­la

Hau­ki­pu­taan Rin­ta­ma­mies­ve­te­raa­nit viet­tä­vät ensi sun­nun­tai­na yhdis­tyk­sen­sä 50-vuo­tis­juh­laa Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa. Juh­lan jär­jes­tä­jät arvioi­vat, että kysees­sä voi olla yhdis­tyk­sen luul­ta­vas­ti vii­mei­nen kuvail­lun kal­tai­nen vuo­si­kym­men­juh­la. Vete­raa­nien muis­ton vaa­li­mi­nen on siir­ty­mäs­sä perin­neyh­dis­tys­ten käsiin.


Hau­ki­pu­taan Pal­lo esi­merk­ki­nä

Jal­ka­pal­lon eri­kois­seu­ran Hau­ki­pu­taan Pal­lon perus­ta­mi­nen 25 vuot­ta sit­ten oli roh­kea ja ennak­ko­luu­lo­ton teko, jos­ta kuu­luu kii­tos perus­ta­jil­le ja toi­mi­joil­le. Rat­kai­su…


Ahmat voit­ti Kar­hut lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taal­la

Lau­an­­tai-ilta­­päi­­vän kotiot­te­lus­sa oli malt­ti valt­tia, kun Ahmo­jen vie­raak­si saa­pui aggres­sii­vi­ses­ta peli­tyy­lis­tään tun­net­tu Kuusa­mon Pal­lo Kar­hu­jen (Paka) mies­ten jouk­kue Kuusa­mos­ta. Ahmo­jen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Joki­ran­nan kou­lu on kau­pun­gin suu­rin inves­toin­ti seu­raa­vi­na vuo­si­na

Oulun kau­pun­gin seu­raa­vien vuo­sien suu­rim­mat inves­toin­nit ovat kou­lu­ja, Oulu­hal­li sekä kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jaus. Kou­luin­ves­toin­neis­ta suu­rim­paan, Joki­ran­nan kou­lun kor­vaa­vaan uudis­ra­ken­nuk­seen on ensi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taal­le päih­deon­gel­mais­ten per­hei­den ensi­ko­ti

Hau­ki­pu­taal­la täl­lä vii­kol­la toi­min­tan­sa aloit­ta­va uusi Ensi­ko­ti Orvok­ki aut­taa päih­deon­gel­mai­sia vau­va­per­hei­tä. Vii­si­paik­kai­ses­sa kodin­omai­ses­sa yhtei­sös­sä har­joi­tel­laan elä­mää vau­van kans­sa ja kun­tou­du­taan päih­teis­tä. Ensi­ko­ti on eri­kois­tu­nut vaka­vas­ti päih­deon­gel­mais­ten odot­ta­vien äitien ja vau­va­per­hei­den kun­tou­tuk­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus