Ook­ko nää kuul­lu: Se oli­si hen­gen­pe­las­tus­mi­ta­lin paik­ka

Ran­ta­poh­jas­ta 17.7.1980: Ennen kul­jet­tiin hevo­sen kans­sa savo­tois­sa yli­mais­sa. Ker­ran oltiin menos­sa sel­lais­ta kai­raa, jos­sa oli vähän syöt­tö­paik­ko­ja. Erääs­sä talos­sa kah­vi­tel­tiin ja kysel­tiin mat­kaa seu­raa­vaan taloon. Talon emän­tä selit­ti hyvin vaka­va­na että sitä oli ennen 7 kilo­met­riä, mut­ta kun jät­kät kaa­toi­vat juo­vus­päis­sään yhden pyl­vään niin sitä on sit­ten kuusi. V.E.K. Kui­va­nie­mi

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus