Haukipudas

Kun isä säh­kö­lam­pun osti

Säh­kö­va­lais­tus tuli Ran­ta­poh­jan alu­een kotei­hin hitaas­ti. Samoin katu­va­lais­tus oli vie­lä vähäis­tä aina 1960-luvul­­le saak­ka. Aina 1870-luvul­­le saak­ka kote­ja valais­tiin päre­val­kean,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oppi­laat perus­ti­vat väli­pa­la­kios­kin

Län­si­tuu­len kou­lun 2AB luok­ka har­joit­te­li yri­tys­toi­min­taa ja perus­ti kou­lul­le vii­kok­si väli­pa­la­kios­kin. Kios­kin tuo­tol­la on tar­koi­tus rahoit­taa kevääl­lä luok­ka­ret­keä. Kios­kin toi­min­ta…Säh­kö­osuus­kun­ta juh­li näyt­tä­väs­ti

Tuhat­kun­ta ihmis­tä vie­rai­li Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan 100-vuo­tis­juh­lis­sa per­jan­tai­na. Pihal­le ker­tyi jonoa jo ennen puo­lil­ta­päi­vin alka­nei­ta juh­lia. Yksi veto­nau­lois­ta oli tuhan­nel­le ensim­mäi­sel­le luva­tut ruo­ka ja kak­ku­kah­vit.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tai­de­kyl­läi­lyä Put­taal­la

Hau­ki­pu­taan Tai­deyh­dis­tys kut­sui tai­tei­li­joi­ta ja tai­teen har­ras­ta­jia kylään ja yhteis­näyt­te­lyyn Teat­te­ri­kuo­pal­le. Tai­de­kyl­läi­lyä Put­taal­la -näyt­te­lys­sä on esil­lä yli kol­me­kym­men­tä teos­ta. –…


Nuo­ri­so luvat­ta kivi­kou­lul­la

Jouk­ko hau­ki­pu­taa­lais­ta nuo­ria tun­keu­tui luvat­ta Joke­lan­tien van­hal­le, tyh­jil­lään ole­val­le kivi­kou­lul­le vii­me per­jan­tai­na illal­la noin kel­lo 22 aikaan. Jo aiem­min illal­la…


Autol­la katol­leen lähel­lä Hau­ki­väy­lää

Sun­nun­tai­na klo 14.45 hätä­kes­kuk­seen ilmoi­tet­tiin lii­ken­neon­net­to­muu­des­ta, jos­sa hen­ki­lö­au­to oli ajau­tu­nut ulos VT 4:ltä hir­viai­dan läpi ja edel­leen katol­leen met­sän puo­lel­le. Tapah­tu­ma­paik­ka on Poh­jan­tiel­lä vajaa kilo­met­ri ennen Hau­ki­väy­lää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Trak­to­ri­näyt­te­lys­sä oli säpi­nää

Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mä­ki täyt­tyi taas trak­to­reis­ta ja muis­ta kiin­nos­ta­vis­ta meno­pe­les­tä tänään sun­nun­tai­na. Trak­to­ri­näyt­te­ly kerä­si run­saas­ti  ylei­söä, joka viih­tyi muka­vas­sa tun­nel­mas­sa — ohjel­mas­sa…


Hank­kia­ko van­ha vai uusi oma­ko­ti­ta­lo?

Talo­teh­tai­den hin­nas­to­ja sela­tes­sa alkaa hel­pos­ti tun­tua sil­tä, että eihän van­han talon osta­mi­ses­sa ole mitään jär­keä. Talo­teh­das voi luva­ta upo­uu­den oma­ko­ti­ta­lon.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus