Haukipudas

Hau­Pa nujer­si Kemi City FC:n

Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue venyt­ti voit­to­put­ken­sa jo vii­teen Poh­jois-Suo­men Kol­mo­ses­sa. Ennen kes­ki­vii­kon otte­lua ilman tap­pioi­ta ollut Kemi City FC jou­tui tai­pu­maan kes­kus­ken­täl­lä sel­vin 3–0 luke­min.

Lue lisää

Vuo­ro­päi­vä­hoi­don tar­ve kas­va­nut – Jat­ket­tua ilta­hoi­toa ja vii­kon­lop­pu­hoi­toa tar­jo­aa useam­pi päi­vä­ko­ti, mut­ta yöhoi­toon lap­si pitää vie­dä Oulun kes­kus­taan

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Anne­ma­ri Eno­jär­vi (PS) on jät­tä­nyt val­tuus­toa­loit­teen vuo­ro­päi­vä­hoi­don, tar­kem­min yöhoi­don, saa­mi­sek­si Hau­ki­pu­taal­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ook­ko nää kuul­lu: Tyk­ki talon pää­tyyn

Ran­ta­poh­jas­ta 6.7.1979:$>Eräs ete­läs­tä tul­lut paris­kun­ta oli osta­nut talon ja piti tupaan­tu­liai­set tutus­tuak­seen parem­min kylä­läi­siin. Usei­ta pap­pe­ja oli ollut seu­rois­sa puhu­ji­na. Heil­le lai­tet­tiin ate­ria. Emän­tä ei tun­te­nut vie­rai­ta vaan pyy­si sum­mas­sa eräi­tä isän­tiä papeil­le katet­tuun pöy­tään seu­rak­si. Pöy­däs­sä oli vie­lä tyh­jä tuo­li ja sen täyt­ti kul­ku­ri emän­nän kehoi­tuk­ses­ta. Kul­ku­ri oli kova syö­mään ja hän vetäi­si kas­tik­keen eteen­sä pöy­däs­sä. Eräs papeis­ta koet­ti hie­no­tun­tei­ses­ti huo­maut­taa, että on pöy­däs­sä lau­ta­sia­kin ja että kas­tik­keen pitäi­si riit­tää muil­le­kin. Pöy­tä­seu­ra­lai­nen pis­te­li mau­kas­ta kas­ti­ket­taan täyt­tä vauh­tia koh­ti ään­tä ja tuu­ma­si: ”Syö­kää te muut nii­tä pot­tu­ja, minä syön tätä velliä.”S.H. — Alpua$>Pelo­ton ja Pelo­kas koh­taa­vat kesä­teat­te­rin näyt­tä­möl­lä

Hau­ki­pu­taan kesä­teat­te­ri Myl­lyn tämän kesäi­nen näy­tel­mä Mitä Pel­le pel­kää? saa ensi-iltan­sa lau­an­tai­na. Näy­tel­män on käsi­kir­joit­ta­nut Esa­ta­pa­ni Esko­la. Ohjauk­ses­ta vas­taa Han­nu Päk­ki­lä, ja roo­leis­sa näh­dään Ilo­na Myy­ri ja Nina Juus­ti­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Juho Pahi­kai­sen EM-kisat mol­li­voit­toi­set

Juho Pahi­kai­sen EM-kisat Espan­jan Pon­te­ve­dras­sa päät­tyi­vät yhteen otte­luun. Juho koki tap­pion Azer­baidz­ha­nin Lac­hin Valiye­vil­le 9–0. Aze­ri ei sel­vin­nyt finaa­liin, joten Juhon kisat päät­tyi­vät sii­hen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus