Tal­vi 1929–1930 oli myös erikoinen

Hau­ki­pu­taa­lai­sel­la Pert­ti Kaa­nil­la on tal­les­sa isoi­sän­sä isän Juho Kaa­nin muis­tiin­pa­no­ja tal­ven sääs­tä vuo­si­na 1929–1930. Tuo tal­vi oli hyvin eri­koi­nen ja saman­kal­tai­nen kuin mitä nyt ele­tään. Ehkä­pä juu­ri sik­si Tom­min­nie­mes­sä asu­nut Juho Kaan (s. 1863, k. 1946) kat­soi aiheel­li­sek­si kir­joit­taa muis­tiin havaintojaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus