Vir­pi­nie­men asuk­kaat ovat kyl­läs­ty­neet odot­ta­maan – Nyt odo­te­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton mah­dol­lis­ta muu­tos­ta luo­ki­tus­jär­jes­tel­mään

Vir­pi­nie­men alu­een asuk­kaat ovat vuo­sia vaa­ti­neet kau­pun­gil­ta kaa­va­muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si vaki­tui­sen asu­mi­sen alu­eel­la, mut­ta mitään ei ole tapah­tu­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus