Haukipudas

Pyö­rä­tuo­le­ja lah­joi­tuk­se­na

Viri­ke­toi­min­na­noh­jaa­ja  Maria Olko­nie­mi jär­jes­ti keräyk­sen pyö­rä­tuo­lien hank­ki­mi­sek­si Hau­ki­pu­taan ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­luis­sa vii­me mar­ras­kuus­sa. Lah­joi­tuk­se­na saa­tiin kak­si pyö­rä­tuo­lia. Nii­den avul­la useam­pi ikäih­mi­nen pää­see pitem­mäl­le ulkoi­lu­len­kil­le vapaa­eh­toi­sen avus­ta­jan kans­sa ja naut­ti­maan eri vuo­de­nai­ko­jen tun­nel­mis­ta.

Lue lisää

Päät­tä­jäis­päi­vän Pop­pis nuo­ril­le

Kou­lu­jen päät­tä­jäis­päi­vä­nä Hau­ki­pu­taan kyläl­le nousi nuor­ten kah­vi­la Pop­pis. Ensim­mäis­tä ker­taa jär­jes­te­tyn kah­vi­lan idea­na oli toi­mia nuor­ten koh­taa­mis- ja hen­gai­lu­paik­ka­na ilman, että tar­vit­see pyö­riä ympä­ri kylää etsien sopi­vaa paik­kaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääNai­sil­le kau­den ensim­mäi­nen koti­voit­to

Hela­tors­tain otte­luun Hau­ki­pu­taal­le saa­pui GBK Kok­ko­las­ta. Ennak­koas­tel­mat peliin oli­vat­her­kul­li­set, sil­lä jouk­kuei­den välil­lä oli vain yksi pis­te. Tie­dos­sa oli siis tasai­nen otte­lu. Enne­not­te­lua koti­jouk­ku­eel­ta pal­kit­tiin val­mis­tu­nei­ta pelaa­jia; Pih­la Tii­li­kai­nen ja Ella Kerä­nen, jot­ka­val­mis­tui­vat yli­op­pi­laik­si, sekä Sara Kuo­te­sa­ho ter­vey­den­hoi­ta­jak­si.


Hau­Pa jat­koi voit­to­jen tiel­lä

Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue otti makean voi­ton Kol­mo­ses­sa, kun sar­ja­kär­ki TP-47 kaa­tui Hau­ki­pu­taal­la 2–0 luke­min. Ennen otte­lua puh­taal­la pelil­lä sar­jaa joh­ta­nut vie­ras­jouk­kue jou­tui totea­maan Hau­Pan vireen lii­an kovak­si, eikä otte­lun voit­ta­jas­ta jää­nyt epä­sel­vyyt­tä.


Sii­ka­pu­taan tul­vauo­man kun­nos­tus jat­kuu

Sii­ka­pu­taan van­han tul­vauo­man kun­nos­tus­työ toteu­tet­tiin Hau­ki­pu­taal­la vii­me kesä­nä. Veden vir­taa­maa paran­net­tiin kai­vat­ta­mal­la maan alle pituu­del­taan vajaan 300 met­rin ja hal­kai­si­jal­taan 40 sen­tin put­ki. Sitä pit­kin joh­ta­mal­la paran­net­tiin vir­taa­maa Kii­min­ki­joen Ala­kos­kes­ta Keis­kan­lam­peen ja Hau­ki­pu­taan­tien ali tien län­si­puo­lel­le Sii­ka­pu­taan uomaan ja Kii­min­ki­jo­keen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus