Haukipudas

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä vie­rai­li Hau­ki­pu­taal­la – Jat­koi mat­kaa hal­li­tus­krii­si­neu­vot­te­lui­hin Hel­sin­kiin

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä vie­rai­li sun­nun­tai­na Hau­ki­pu­taal­la Kes­kus­tan Jär­ki­vih­rey­den aikaan -kier­tu­een mer­keis­sä. Hau­ki­pu­taal­ta minis­te­ri jat­koi mat­kaa hal­li­tus­krii­si­neu­vot­te­lui­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät pie­nen­si hal­li­tus­taan

Jon­na Kur­vi­nen valit­tiin jat­ka­maan Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät ry:n puheen­joh­ta­ja­na yhdis­tyk­sen lau­an­tai-ilta­na pitä­mäs­sä syys­ko­kouk­ses­sa. Samal­la pää­tet­tiin pie­nen­tää yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen kokoa tule­va­na toi­min­ta­kau­te­na yhdek­sään hen­ki­löön. Perus­tee­na oli muun muas­sa se, että täl­lä tavoin hal­li­tus saa­daan hel­pom­min kokoon pää­tös­val­tai­se­na. Jon­na Kur­vi­sen lisäk­si uuteen hal­li­tuk­seen kuu­lu­vat Tii­na Sota­nie­mi, Sep­po Pek­ka­la, Pasi Krop­su, Hei­di Mäke­läi­nen, Johan­na Rah­ka­la, Kat­ja Luh­ta­nen, Pek­ka Qvist ja Jan­ne Apuk­ka.

Lue lisää

Aknes­tik­kia haa­voi­hin

Vuo­si­na 1984–2002 vai­kut­ta­nut hau­ki­pu­taa­lai­nen Aknes­tik-bän­di tekee come­back-kei­kat vii­kon­lop­pu­na Oulus­sa ja Tor­nios­sa.Idyl­li­nen Onne­la on Ase­ma­ky­län sydän

Idyl­li­nen Loma­ko­ti Onne­la Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä Kii­min­ki­joen var­rel­la syk­kii elä­mää. Onne­las­sa kokoon­tuu las­ten per­he­ker­ho kak­si ker­taa vii­kos­sa tiis­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin. Samoi­na päi­vi­nä Onne­la on avoin­na kylä­ta­lo­na ja siel­lä tar­joil­laan lou­nas­ta.


Runo yhdis­tää koke­muk­set, muis­tot ja tun­teet

Hau­ki­pu­taal­ta kotoi­sin ole­va Annii­na Hol­ma-Suu­ta­ri, 44 on jul­kais­sut runo­kir­jan Mus­tat lin­nut. Kysees­sä on hänen ensim­mäi­nen jul­kais­tu runo­kir­jan­sa, mut­ta runo­ja hän on kir­joit­ta­nut pari­kymp­pi­ses­tä läh­tien. Kan­sien väliin on vali­koi­tu­nut teks­te­jä 24 vuo­den ajal­ta.