Haukipudas

Rat­ti­juop­po suis­tui kai­tee­seen

Oulun polii­sin par­tio sai lau­an­tai­na 1.9. noin puo­li yhdek­sän aikaan illal­la teh­tä­vän  Hau­ki­pu­taan­tiel­le, mis­sä ilmoi­tuk­sen mukaan oli hen­ki­lö­au­to suis­tu­nut ulos…


Kir­jas­to esit­te­lee Joni Skif­tes­vi­kiä – juh­la­näyt­te­lyn ava­jai­set täyt­ti­vät salin käy­tä­vää myö­ten

Hau­ki­pu­taan alue­kir­jas­tos­sa ava­tus­sa näyt­te­lys­sä esi­tel­lään 70-vuo­ti­aan Joni Skif­tes­vi­kin kir­jai­li­jan uraa. Kir­jas­ton roo­li on aina ollut hyvin tär­keä juh­li­tun kir­jai­li­jan elä­mäs­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvin­voin­ti­mes­suil­la tie­toa ja toi­min­taa

Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din ja Hau­ki­pu­taan lukion tilois­sa jär­jes­te­tään kai­kil­le avoi­met Hyvin­voin­ti­mes­sut kes­ki­viik­ko­na 5.9. Jär­jes­te­lyis­sä ovat muka­na päi­vä­ko­din ja lukion ohel­la…


Maa­lais­mark­ki­nat Kol­jus­sa

Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tyk­sen Maa­lais­mark­ki­noil­la saa­daan naut­tia läm­pi­mäs­tä syy­sau­rin­gos­ta. Myyn­ti­pöy­dil­tä löy­tyy myös monen­la­sia pai­kal­li­sa tuotteita.Väkeä on ollut pai­kal­la muka­vas­ti. Mark­ki­nat jär­jes­te­tään idyl­li­sen…


Ravin­to­la Navet­ta sul­ki oven­sa

Ravin­to­la Navet­ta Hau­ki­pu­taal­la sul­ki oven­sa 28. elo­kuu­ta, jol­loin toi­min­ta lop­pui. Kevääl­lä 2017 ravin­to­lay­rit­tä­jä­nä pai­kas­sa aloit­ta­nut Suvi Sil­ta­la ker­too, että ravin­to­lan…


Van­han kirk­ko­tien vael­lus kiin­nos­taa

Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­te­tään nyt tois­ta ker­taa Van­han kirk­ko­tien vael­lus lau­an­tai­na 1.9. kel­lo 12.30–17. Vael­luk­sel­la  kävel­lään Kel­lon suun­nas­ta Hau­ki­pu­taan kirk­koon. Hau­ki­pu­taal­la on…Kes­tä­vän kehi­tyk­sen idea­kil­pai­lun voit­to Hau­ki­pu­taan lukio­lai­sil­le – prons­sia Pii­lo­met­sään

Rotu­aa­rin laval­la etsit­tiin rat­kai­su­ja ilmas­ton­muu­tok­sen hidas­ta­mi­sek­si Ilmas­ton­muu­tos ja maa­il­man­rau­ha -sym­po­siu­mis­sa. Ran­ta­poh­jan aluet­ta edus­ti­vat idea­ki­san finaa­lis­sa yhteen­sä nel­jä jouk­kuet­ta: kol­me ryh­mää.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oikai­sue­si­tys Rivin­no­kan lii­ken­ne­merk­ki­pää­tök­seen

Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tys ry on jät­tä­nyt oikai­sue­si­tyk­sen Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le kau­pun­gi­nin­si­nöö­rin teke­mään lii­ken­ne­merk­ki­pää­tök­seen, joka kos­kee ajo­neu­vo­lii­ken­teen kiel­tä­mis­tä Rivin­no­kan yksi­tyis­tiel­lä.  Yhdis­tyk­sen…