Haukipudas

Liik­ku­mis­ta olym­pia­voit­ta­jan opas­tuk­ses­sa, Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen mäki- ja lii­kun­ta­kou­lu aloit­ti toi­min­tan­sa syk­syl­lä

Fark­kui­hin ja nah­ka­ken­kiin son­nus­tau­tu­nut hyvän­tuu­li­nen mies ottaa aske­leen lumi­han­keen päin. Nil­kat ja sukat kas­tu­vat lumen kyl­mäs­tä kos­ke­tuk­ses­ta, mut­ta hymy pysyy Toni Nie­mi­sen huu­lil­la. Ja mik­sei pysyi­si, kun verk­ko­kal­voil­le piir­ty­vät Vir­pi­nie­men hyp­py­ri­mäet.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
Mar­kus Vit­ta­nie­mi pai­ni SM-prons­sia

Hau­ki­pu­taan Hei­ton Mar­kus Vit­ta­nie­mi pai­ni hie­nos­ti vapaa­pai­nin SM-prons­sia. Kisat käy­tiin Por­voos­sa 8.12. Mita­li oli ensim­mäi­nen Mar­kuk­sel­le SM-tasol­la mut­tei var­mas­ti vii­mei­nen tuu­ma­si val­men­ta­ja Pet­ri Iso­kos­ki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eriar­vois­tu­mi­nen kes­kus­te­luun Mar­tin­nie­mes­sä

Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­te­tään vuo­den alus­sa kak­si asu­ka­sil­taa. Tam­mi­kuun asu­ka­sil­lan tee­ma­na Mar­tin­nie­mes­sä on asui­na­luei­den väli­nen eriar­vois­tu­mi­nen. Hel­mi­kuus­sa asu­ka­sil­las­sa kir­jas­tos­sa käsi­tel­lään alu­eel­li­sia toi­min­ta­ra­ha­ha­ke­muk­sia ja tilakysymyksiä.Tulossa on kak­si asu­ka­sil­taa toi­sin kuin Ran­ta­poh­jas­sa 28.12. ollees­sa jutus­sa ker­rot­tiin, että kaik­ki edel­lä mai­ni­tut aiheet oli­si­vat käsi­tel­tä­vi­nä ensim­mäi­ses­sä kokouk­ses­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVuo­den 2018 tapah­tu­mia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Ran­ta­poh­ja ker­toi vuon­na 2018 jäl­leen tuhan­sil­la jutuil­la ja kuvil­la alu­een­sa tapah­tu­mis­ta sekä asiois­ta. Toi­mi­tus poi­mi vuo­si­kat­sauk­seen mie­liin­jää­neen aiheen vuo­den jokai­sel­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus