Ker­ros­ta­lo­jen asun­not men­neet hyvin kau­pak­si

Iijoen rantaan valmistuvaan Haminankartanoon tulee 23 asuntoa.

Kun­nan­vi­ras­ton vie­reen tule­van ker­ros­ta­lon raken­nus­työt ovat eden­neet Iis­sä aika­tau­lus­saan. – Työ­maal­la on käyn­nis­sä ikku­noi­den ja par­vek­kei­den asen­nus, ulko­sei­nien levy­tys ja pin­ta­lat­tia­työt, myyn­ti­pääl­lik­kö Jari Alai­so Temo­tek Oy:stä ker­too. Loka­kuus­sa val­mis­tu­vaan As Oy Iin Hami­nan­kar­ta­noon tulee 23 asun­toa. Asun­not ovat 38–75,5 neliöi­siä kak­sioi­ta ja kol­mioi­ta. Kaik­ko­nen ker­too, että täl­lä het­kel­lä kaik­ki asun­not ovat varat­tu­ja. – Asun­nois­ta on kah­ta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus