Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo
Haa­ra­pääs­ky­set yllät­ti­vät Pata­ka­rin taistelijat

Lau­an­tai­aa­mu­na seit­se­män kiep­peil­lä Hias­tin­haa­ran luon­to­po­lun park­ki­pai­kal­la on kol­me autoa. Niis­tä voi pää­tel­lä, että Pata­ka­rin tais­te­li­jat ovat aset­tu­neet ase­miin­sa. Bird­Li­fe Suomen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iiläi­siä yri­tyk­siä mukaan sparrausohjelmiin

Vii­si Iis­sä toi­mi­vaa yri­tys­tä on valit­tu mukaan kah­teen Kas­vu Ope­nin Kas­vu­pol­ku-spar­raus­oh­jel­maan. Uudis­tu­van teol­li­suu­den spar­raus­oh­jel­maan valit­tiin koko maas­ta 15 yri­tys­tä. Iistä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ollin­kor­ven tuu­li­puis­to­kaa­va hyväk­syt­tiin uusin­ta­kä­sit­te­lys­sä – Kun­ta­stra­te­gia valmistumassa

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­van äänin 26–4. Kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi ensim­mäi­sen ker­ran kaa­van jo kokouk­ses­saan tam­mi­kuus­sa. Tuol­loin kaa­vaeh­do­tus hyväk­syt­tiin äänin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Varau­tu­mi­ses­ta hyvä puhua, vaik­kei uhkaa olisikaan

Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa käy­tiin läpi kun­nan varau­tu­mis­ta poik­keus­o­loi­hin. Kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen koros­ti val­tio­val­lan perus­vies­tiä, ettei Suo­meen koh­dis­tu täl­lä het­kel­lä aseellisen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kat­ri Tas­ki­lal­ta runo­kir­ja äitiy­des­tä ja luon­nos­ta –Kir­jan tuot­to menee nuo­ril­le ja luonnolle

Lähes koko ikän­sä kir­joit­ta­mis­ta har­ras­ta­nut jää­li­läi­nen Kat­ri Tas­ki­la on koon­nut runo­jaan oma­kus­tan­ne­kir­jak­si, jon­ka tuo­ton hän ohjaa hyvän­te­ke­väi­syy­teen. Kir­jan avul­la hän.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus