Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Sote- jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man luon­nos kum­mas­tut­taa iiläisiä

Lausun­to­kier­rok­sel­la ole­vas­ta sosi­aa­­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man luon­nok­ses­ta ei löy­det­ty pal­joa hyvää sanot­ta­vaa Iin kun­nan­val­tuus­tos­sa. Iis­sä ihme­tel­lään luon­nok­sen lyhyt­tä lausun­non­an­toai­kaa ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi hal­lin­no­nuu­dis­tuk­sen ja Ollin­kor­ven tuulipuistokaavan

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi yksi­mie­li­ses­ti uuden orga­ni­saa­tion joh­to­ryh­mä­ta­son sekä hal­lin­no­nuu­dis­tuk­sen aika­tau­lun. Ensi vuo­den alus­ta läh­tien kun­nan joh­to­ryh­män muo­dos­ta­vat kun­nan­joh­ta­ja ja hänen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Luo­la-aapa asu­tet­tiin aikan­sa tie­tä­myk­sel­lä –Tuval­li­nen väkeä juh­lis­ti kylän kir­jan julkaisua

Työ­tä työt­tö­mil­le, maa­ta maat­to­mil­le ‑kir­jan jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus sai Luo­­la-aavan kylä­tu­van täy­teen vii­me lau­an­tai­na. Kyläl­lä itse­kin asu­neen Aaro Tii­li­kai­sen kir­joit­ta­ma teos kertoo.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Fit­ness-prons­sia Iihin

Iiläi­nen Eeri­ka Kehus­maa on saa­nut SM-prons­­sia Van­taan Fit­ness Cupis­ta well­ness fit­ness ‑tulok­kai­den sar­jas­ta. Kehus­maa kil­pai­li alle 163-sent­­tis­­ten sar­jas­sa, jos­sa mitalisijoja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­nan hal­lin­no­nuu­dis­tus lop­pusuo­ral­la –Työn­te­ki­jöil­le polkupyöräetu

Kun­nan­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le, että Iin kun­nan hal­lin­no­nuu­dis­tus tulee voi­maan ensi vuo­den alus­ta alkaen. Kun­nan­hal­li­tus käsit­te­li uudis­tuk­sen aika­tau­lua maa­nan­tai­na ja esittää.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tuo­mo Häy­ry­sel­le mita­li miinanraivauksesta

Iiläi­sel­le mii­nan­rai­vaa­ja­ve­te­raa­ni Tuo­mo Kal­le Häy­ry­sel­le on luo­vu­tet­tu Suo­men Val­koi­sen Ruusun rita­ri­kun­nan I luo­kan mita­li. Tasa­val­lan pre­si­dent­ti myön­si 97:lle mii­nan­rai­vaa­ja­ve­te­raa­nil­le kunniamerkin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus