Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Riip­pusil­ta yhdis­tää kylän ja ihmiset

Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan ava­jais­juh­las­sa koros­tui­vat yhdes­sä teke­mi­nen ja yhtei­söl­li­syys. Jak­ku­ky­lä­läi­set sai­vat sil­tan­sa sin­nik­kyy­den ja yhteen hii­leen puhal­ta­mi­sen avul­la. Samal­la muut­kin kulkijat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lun kel­la­riin tuli Sade­met­sä ja Lukula

Vii­me ajat lähin­nä varas­to­käy­tös­sä olleet kel­la­ri­ti­lat tuu­nat­tiin uuteen käyt­töön Poh­­jois-Iin kou­lul­la. Nyt kel­la­ris­ta löy­tyy Luku­lak­si nimet­ty luku­huo­ne ja oles­­ke­­lu- ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Haa­ra­pääs­ky­set yllät­ti­vät Pata­ka­rin taistelijat

Lau­an­tai­aa­mu­na seit­se­män kiep­peil­lä Hias­tin­haa­ran luon­to­po­lun park­ki­pai­kal­la on kol­me autoa. Niis­tä voi pää­tel­lä, että Pata­ka­rin tais­te­li­jat ovat aset­tu­neet ase­miin­sa. Bird­Li­fe Suomen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKat­ri Tas­ki­lal­ta runo­kir­ja äitiy­des­tä ja luon­nos­ta –Kir­jan tuot­to menee nuo­ril­le ja luonnolle

Lähes koko ikän­sä kir­joit­ta­mis­ta har­ras­ta­nut jää­li­läi­nen Kat­ri Tas­ki­la on koon­nut runo­jaan oma­kus­tan­ne­kir­jak­si, jon­ka tuo­ton hän ohjaa hyvän­te­ke­väi­syy­teen. Kir­jan avul­la hän.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus