Äänes­tys käyn­nis­sä

Ran­ta­poh­jas­ta 29.5.1980. Oli meneil­lään sota­har­joi­tuk­set ja erääl­lä sota­po­jal­la oli rat­ken­nut housuis­ta taka­puo­li. Ken­raa­li­ma­ju­ri tuli teke­mään tar­kas­tus­ta ja sota­poi­ka peit­te­li kädel­lään reven­nei­tä housu­jaan. Ken­raa­li­ma­ju­ri huo­ma­si tilan­teen ja rau­hoit­ti poi­kaa sano­mal­la: ”Her­ra sota­mies, ei ole syy­tä huo­leen. Ei suo­ma­lai­nen soti­las mene sel­kä edel­lä vihol­lis­ta päin.” V.K.Haukipudas Ja sit­ten tähän päi­vään: Vuo­den kala­kaup­paa etsi­tään. Kala­lii­ke H. Kuha Iis­tä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus