Nume­roi­ta kii­nak­si, intia­lais­ta ruo­kaa ja venä­läi­set aak­ko­set

Yumin Raitamaa kehui, kuinka hyvin kielisuihkutuksessa olevat oppilaat osasivat kiinankieliset numerot.Yumin Raitamaa kehui, kuinka hyvin kielisuihkutuksessa olevat oppilaat osasivat kiinankieliset numerot.

Iin Val­ta­rin kou­lun vii­me­viik­koi­sel­la kan­sain­vä­li­syys­vii­kol­la teh­tiin tutuk­si kiel­tä ja kult­tuu­ria. Kou­lun seit­se­mäs­luok­ka­lai­set sai­vat kie­li­suih­ku­tuk­sia sak­sak­si, rans­kak­si, venä­jäk­si ja kii­nak­si. Lisäk­si otet­tiin työ­pa­jois­sa tun­tu­maa Inti­aan ja Japa­niin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus