Sal­lan tai­det­ta näyt­te­lys­sä

Sal­la Jäm­sä tekee lyi­jy­ky­nä,- puu­vä­ri-, akryy­li-, ja vesi­vä­ri­töi­tä. Hänel­lä oli tai­de­näyt­te­ly Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa maa­lis­kuun alus­sa. Näyt­te­lyn oli mää­rä olla avoin­na kuun lop­puun, mut­ta koro­na­ti­lan­teen takia kir­jas­tot sul­jet­tiin.

– Muka­vas­ti näyt­te­lyä ehdit­tiin käy­dä kat­so­mas­sa. Suun­ni­tel­mis­sa on, että myö­hem­min näyt­te­ly voi­tai­siin jär­jes­tää ehkä uudes­taan, ker­too Sal­la.

Sal­la on 14-vuo­tias Hau­ki­pu­taan kou­lun 8. luo­kan oppi­las.

– Lyi­jy­ky­nä­muo­to­ku­vien teke­mi­nen kes­tää yleen­sä 5–8 tun­tia, hän ker­too.

Pii­rus­tuk­siin mal­le­ja ja aihei­ta löy­tyy esi­mer­kik­si Pin­te­res­tis­tä.

Sal­lan töi­tä voi käy­dä kat­so­mas­sa Ins­ta­gra­mis­sa @artbysalla.